VGA Gigabyte

thumb

VGA Gigabyte GTX 1050Ti 4GB GDDR5 (GV-N105TD5-4GD)

4,990,000 -2%
 • GTX 1050TiGTX 1050Ti

 • 4GB GDDR54GB GDDR5

 • 768768

 • 128 bit128 bit

 • 1430 Mhz1430 Mhz

thumb

VGA Gigabyte GTX 1650 Low Profile 4GB GDDR5 (GV-N1650OC-4GL)

4,990,000 -17%
 • GTX 1650GTX 1650

 • 4GB GDDR54GB GDDR5

 • 896896

 • 128 bit128 bit

 • 1695 Mhz1695 Mhz

 • 300W300W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle 4GB (GV-R65XTEAGLE-4GD)

6,290,000 
 • RX 6500 XTRX 6500 XT

 • 4GB GDDR64GB GDDR6

 • 10241024

 • 64 bit64 bit

 • 2815 MHz2815 MHz

 • 400W400W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte Radeon RX 6500 XT Gaming OC 4GB (GV-R65XTGAMING OC-4GD)

6,990,000 
 • RX 6500 XTRX 6500 XT

 • 4GB GDDR64GB GDDR6

 • 10241024

 • 64 bit64 bit

 • 2825 MHz2825 MHz

 • 400W400W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle 12G (GV-N3060EAGLE-12GD)

10,790,000 -26%
 • RTX 3060RTX 3060

 • 12GB GDDR612GB GDDR6

 • 35843584

 • 192 bit192 bit

 • 1777 Mhz1777 Mhz

 • 650W650W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G (GV-N3060EAGLE OC-12GD)

10,990,000 -29%
 • RTX 3060RTX 3060

 • 12GB GDDR612GB GDDR6

 • 35843584

 • 192 bit192 bit

 • 1807 Mhz1807 Mhz

 • 650W650W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G (GV-N3060GAMING OC-12GD)

11,490,000 -32%
 • RTX 3060RTX 3060

 • 12GB GDDR612GB GDDR6

 • 35843584

 • 192 bit192 bit

 • 1837 Mhz1837 Mhz

 • 650W650W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision OC 12G (GV-N3060VISION OC-12GD)

11,490,000 -34%
 • RTX 3060RTX 3060

 • 12GB GDDR612GB GDDR6

 • 35843584

 • 192 bit192 bit

 • 1837 Mhz1837 Mhz

 • 650W650W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3060 Aorus Elite 12G (GV-N3060AORUS ELITE -12GD)

12,490,000 -34%
 • RTX 3060 RTX 3060

 • 12GB GDDR612GB GDDR6

 • 35843584

 • 192 bit192 bit

 • 1867 MHz1867 MHz

 • 650W650W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3060Ti Eagle OC 8G (GV-N306TEAGLE OC-8GD)

14,490,000 -24%
 • RTX 3060TiRTX 3060Ti

 • 8GB GDDR68GB GDDR6

 • 48464846

 • 256 bit256 bit

 • 1695 MHz1695 MHz

 • 650W650W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3060Ti Gaming OC 8G (GV-N306TGAMING OC-8GD)

15,490,000 -23%
 • RTX 3060TiRTX 3060Ti

 • 8GB GDDR68GB GDDR6

 • 48464846

 • 256 bit256 bit

 • 1740 MHz1740 MHz

 • 650W650W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3060Ti Vision OC 8G (GV-N306TVISION OC-8GD)

15,890,000 -24%
 • RTX 3060TiRTX 3060Ti

 • 8GB GDDR68GB GDDR6

 • 48464846

 • 256 bit256 bit

 • 1665 MHz1665 MHz

 • 650W650W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3060Ti Aorus Elite 8G (GV-N306T AORUS E-8GD)

17,400,000 -21%
 • RTX 3060TiRTX 3060Ti

 • 8GB GDDR68GB GDDR6

 • 48644864

 • 256 bit256 bit

 • 1785 MHz1785 MHz

 • 650W650W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC 8G (GV-N307T GAMING OC-8GD)

17,990,000 -38%
 • RTX 3070TiRTX 3070Ti

 • 8GB GDDR6X8GB GDDR6X

 • 61446144

 • 256 bit256 bit

 • 1830 MHz 1830 MHz

 • 750W750W

thumb

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle OC 8G (GV-N3070 EAGLE OC-8GD)

18,990,000 -39%
 • RTX 3070RTX 3070

 • 8GB GDDR68GB GDDR6

 • 58885888

 • 256 bit256 bit

 • 1770 MHz1770 MHz

 • 750W750W