Đế tản nhiệt laptop

thumb

Đế tản nhiệt laptop Cooler Master C3

230,000 
thumb

Đế tản nhiệt laptop Cooler Master L1

330,000 
thumb

Đế tản nhiệt laptop Cooler Master U2 Plus

590,000 
thumb

Đế tản nhiệt laptop Cooler Master Ergostand Lite

680,000 
thumb

Đế tản nhiệt laptop Cooler Master X150R

850,000 
thumb

Đế tản nhiệt laptop Cooler Master X150R SPECTRUM RGB

1,050,000