Apple

Apple Macbook Pro M1 MYDC2SA/A 13.3″ Retina 8-core CPU/8-core GPU 8GB 512GB SSD Touch Silver

Bảo hành 12 tháng
27.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Apple Macbook Pro M1 MYDC2SA/A 13.3″ Retina 8-core CPU/8-core GPU 8GB 512GB SSD Touch Silver M1 8CPU
Apple Macbook Pro M1 MYDC2SA/A 13.3″ Retina 8-core CPU/8-core GPU 8GB 512GB SSD Touch Silver M1 8GPU
Apple Macbook Pro M1 MYDC2SA/A 13.3″ Retina 8-core CPU/8-core GPU 8GB 512GB SSD Touch Silver 8GB
Apple Macbook Pro M1 MYDC2SA/A 13.3″ Retina 8-core CPU/8-core GPU 8GB 512GB SSD Touch Silver 512GB
Apple Macbook Pro M1 MYDC2SA/A 13.3″ Retina 8-core CPU/8-core GPU 8GB 512GB SSD Touch Silver 58 Whrs
Apple Macbook Pro M1 MYDC2SA/A 13.3″ Retina 8-core CPU/8-core GPU 8GB 512GB SSD Touch Silver 1.29 Kg