Bàn phím Asus

thumb

Bàn phím gaming Asus TUF K1

890,000 -25%
 • FullsizeFullsize

 • Giả cơGiả cơ

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Combo Phím Gaming Asus TUF K1 + Chuột Gaming Asus TUF M3

1,290,000 -16%
thumb

Bàn phím gaming có dây Asus ROG STRIX SCOPE NX TKL (RED)

2,690,000 -16%
 • TenkeylessTenkeyless

 • NX RedNX Red

 • Per-keys RGBPer-keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím Asus ROG STRIX SCOPE NX TKL DELUXE (Red SW)

2,790,000 -18%
 • TenkeylessTenkeyless

 • NX RedNX Red

 • Per-keys RGBPer-keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím Asus Rog Strix Flare II NX (Red SW)

2,990,000 -25%
 • FullsizeFullsize

 • NX RedNX Red

 • Per-keys RGBPer-keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím Asus Rog Strix Flare II NX (Blue SW)

2,990,000 -25%
 • FullsizeFullsize

 • NX BlueNX Blue

 • Per-keys RGBPer-keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím gaming Asus ROG STRIX SCOPE NX (Red SW)

2,990,000 -12%
 • FullsizeFullsize

 • NX RedNX Red

 • Per-Keys RGBPer-Keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím gaming Asus ROG STRIX SCOPE NX (Blue SW)

2,990,000 -12%
 • FullsizeFullsize

 • NX BlueNX Blue

 • Per-Keys RGBPer-Keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím gaming có dây Asus ROG STRIX SCOPE NX TKL MOONLIGHT (Red SW)

2,990,000 -14%
 • TenkeylessTenkeyless

 • NX RedNX Red

 • Per-keys RGBPer-keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím gaming có dây Asus ROG STRIX SCOPE NX TKL MOONLIGHT (Blue SW)

2,990,000 -14%
 • TenkeylessTenkeyless

 • NX BlueNX Blue

 • Per-keys RGBPer-keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím Asus ROG STRIX SCOPE NX DELUXE (Red SW)

3,190,000 -11%
 • FullsizeFullsize

 • NX RedNX Red

 • Per-keys RGBPer-keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím gaming không dây Asus ROG Falchion 65% (Blue SW)

3,290,000 -12%
 • Layout 65%Layout 65%

 • NX BlueNX Blue

 • Per-keys RGBPer-keys RGB

 • Wireless 2.4hz | USB-CWireless 2.4hz | USB-C

thumb

Bàn phím cơ Asus ROG STRIX SCOPE RX EVA (Red SW)

3,290,000 -5%
 • FullsizeFullsize

 • RX RedRX Red

 • Per-Keys RGBPer-Keys RGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím gaming không dây Asus ROG Falchion 65% (Red SW)

3,290,000 -12%
 • Layout 65%Layout 65%

 • NX RedNX Red

 • Per-keys RGBPer-keys RGB

 • Wireless 2.4hz | USB-CWireless 2.4hz | USB-C

thumb

Bàn phím Asus Rog Strix Flare II Animate NX (Red SW)

4,990,000 
 • FullsizeFullsize

 • NX RedNX Red

 • AniMe Matrix™ | RGBAniMe Matrix™ | RGB

 • Có dâyCó dây