Bàn phím Razer

thumb

Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Green Switch (RZ03-03490100-R3M1)

2,290,000 -15%
 • TenkeylessTenkeyless

 • Green (Clicky)Green (Clicky)

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím Razer Blackwidow V3 Tenkeyless Yellow Switch (RZ03-03491800-R3M1)

2,290,000 -15%
 • TenkeylessTenkeyless

 • Yellow (Linear)Yellow (Linear)

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím cơ Razer Huntsman Tournament Edition Linear Optical Switch (RZ03-03080100-R3M1)

2,490,000 -29%
 • TenkeylessTenkeyless

 • Optical LinearOptical Linear

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím cơ Razer Huntsman Mini Clicky Purple RZ03-03390100-R3M1

2,690,000 -16%
 • Mini 60%Mini 60%

 • Optical ClickyOptical Clicky

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím cơ Razer Huntsman Mini Linear Red RZ03-03390200-R3M1

2,890,000 -17%
 • Mini 60%Mini 60%

 • Optical LinearOptical Linear

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Yellow Switch (RZ03-03541900-R3M1)

2,990,000 -6%
 • FullsizeFullsize

 • Yellow (Linear)Yellow (Linear)

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Green Switch (RZ03-03540100-R3M1)

2,990,000 -6%
 • FullsizeFullsize

 • Green (Clicky)Green (Clicky)

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Quartz - Green Switch - Màu Hồng (RZ03-03541800-R3M1)

3,290,000 -8%
 • FullsizeFullsize

 • Green (Clicky)Green (Clicky)

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím Razer Huntsman V2 Tenkeyless Optical Clicky Purple Switch (RZ03-03940300-R3M1)

3,490,000 -13%
 • TenkeylessTenkeyless

 • Optical ClickyOptical Clicky

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím không dây Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890100-R3M1)

3,490,000 -26%
 • Mini 60%Mini 60%

 • Yellow (Linear)Yellow (Linear)

 • RGBRGB

 • Wireless 2.4 | Bluetooth 5.0 | Có dâyWireless 2.4 | Bluetooth 5.0 | Có dây

thumb

Bàn phím không dây Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Green Switch (RZ03-03891400-R3M1)

3,490,000 -26%
 • Mini 60%Mini 60%

 • Green (Clicky)Green (Clicky)

 • RGBRGB

 • Wireless 2.4 | Bluetooth 5.0 | Có dâyWireless 2.4 | Bluetooth 5.0 | Có dây

thumb

Bàn phím Razer Pro Type Ultra-Wireless Mechanical Productivity _ RZ03-04110100-R3M1

3,590,000 -14%
 • FullsizeFullsize

 • Razer Yellow (Linear)Razer Yellow (Linear)

 • Led TrắngLed Trắng

 • Bluetooth | Wireless 2.4 | USB-CBluetooth | Wireless 2.4 | USB-C

thumb

Bàn phím Razer Huntsman V2 Tenkeyless Optical Linear Red Switch (RZ03-03940100-R3M1)

3,690,000 -12%
 • TenkeylessTenkeyless

 • Optical LinearOptical Linear

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím Razer Huntsman V2 Optical Clicky Purple Switch (RZ03-03930300-R3M1)

4,190,000 -16%
 • FullsizeFullsize

 • Optical ClickyOptical Clicky

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây

thumb

Bàn phím Razer Huntsman V2 Optical Linear Red Switch (RZ03-03930100-R3M1)

4,290,000 -18%
 • FullsizeFullsize

 • Optical LinearOptical Linear

 • RGBRGB

 • Có dâyCó dây