Microphone

Microphone HyperX Solocast (4P5P8AA)

Bảo hành 24 tháng
1.350.000 ₫ 1.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Microphone HyperX DuoCast RGB (4P5E2AA)

Bảo hành 24 tháng
2.290.000 ₫ 2.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Microphone HyperX Quadcast S

Bảo hành 24 tháng
3.290.000 ₫ 3.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt