Helios

Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD

Bảo hành 12 tháng
32.990.000 ₫ 36.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD i5 13500HX
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD RTX 4050
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD DDR5 8GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD 512GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-54CD 2.6 kg

Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN

Bảo hành 12 tháng
35.990.000 ₫ 40.990.000 ₫
TẶNG BÀN PHÍM CƠ PREDATOR
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN i5 13500HX
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN RTX 4060
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN 512GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-59TN 2.6 kg

Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7

Bảo hành 12 tháng
35.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 i5 13500HX
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 RTX 4060
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 DDR5 16GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 512GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-53M7 2.6 kg

Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460

Bảo hành 12 tháng
36.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 i7 13700HX
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 RTX 4050
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 DDR5 8GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 512GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-7460 2.6 kg

Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA

Bảo hành 12 tháng
39.490.000 ₫ 43.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA i7 13700HX
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA RTX 4060
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA DDR5 16GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA 512GB
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-74BA 2.6 kg

Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV

Bảo hành 12 tháng
52.990.000 ₫ 56.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV i7 13700HX
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV RTX 4070
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV DDR5 16GB 5600 MHz
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV 512GB
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV 2.6 kg

Laptop Gaming Acer Predator Helios 16 PH16-71-94N1

Bảo hành 12 tháng
111.990.000 ₫ 117.790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Predator Helios 16 PH16-71-94N1 i9 13900HX
Laptop Gaming Acer Predator Helios 16 PH16-71-94N1 RTX 4080
Laptop Gaming Acer Predator Helios 16 PH16-71-94N1 DDR5 32GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios 16 PH16-71-94N1 2TB
Laptop Gaming Acer Predator Helios 16 PH16-71-94N1 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Gaming Acer Predator Helios 16 PH16-71-94N1 2.6 kg

Laptop Gaming Acer Predator Helios 18 PH18-71-94SJ

Bảo hành 12 tháng
119.990.000 ₫ 130.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Acer Predator Helios 18 PH18-71-94SJ i9 13900HX
Laptop Gaming Acer Predator Helios 18 PH18-71-94SJ RTX 4080
Laptop Gaming Acer Predator Helios 18 PH18-71-94SJ DDR5 32GB
Laptop Gaming Acer Predator Helios 18 PH18-71-94SJ 2TB
Laptop Gaming Acer Predator Helios 18 PH18-71-94SJ 90 Wh 4-cell Li-ion battery
Laptop Gaming Acer Predator Helios 18 PH18-71-94SJ 3.1 kg