Laptop Asus

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W

Bảo hành 24 tháng
14.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W i5 10300H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W GTX1650
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W 3 Cells, 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W

Bảo hành 24 tháng
16.390.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W i5 11400H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W RTX 2050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 2.3 kg

Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W

Bảo hành 24 tháng
16.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W i5 11400H
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W RTX 2050
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 2.6 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 22.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W R7 4800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W GTX 1650
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W 2.1 Kg

Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W i5 13500H
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W Iris Xe
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W DDR4 16GB
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W 512GB
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W 50WHrs, 3-Cell Li-ion
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1114W 1.7kg

Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W i5 13500H
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W Iris Xe
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W DDR4 16GB
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W 512GB
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W 50WHrs, 3-Cell Li-ion
Laptop Asus VivoBook 14 OLED A1405VA-KM095W 1.7kg

Máy chơi game Asus ROG Ally

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 20.990.000 ₫
TẶNG KÈM TRAVEL CASE
Máy chơi game Asus ROG Ally Z1 Extreme
Máy chơi game Asus ROG Ally AMD RDNA™ 3
Máy chơi game Asus ROG Ally DDR5 16GB
Máy chơi game Asus ROG Ally 512GB
Máy chơi game Asus ROG Ally 40WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Máy chơi game Asus ROG Ally 0.6 kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W

Bảo hành 24 tháng
18.990.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W R7 4800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W RTX 3050Ti
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 2.3 Kg

Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W

Bảo hành 24 tháng
18.990.000 ₫ 28.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W i5 12450H
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W 2.0 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W

Bảo hành 24 tháng
19.390.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W I5 12500H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W 2.2 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W

Bảo hành 24 tháng
19.390.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W i7 11800H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W RTX 3050Ti
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W 2.3 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W

Bảo hành 24 tháng
20.490.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W I5 12500H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W 2.2 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W

Bảo hành 24 tháng
20.990.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W R7 6800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W RTX 3050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 2.1 Kg

Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1201W

Bảo hành 24 tháng
20.990.000 ₫ 24.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1201W i9 13900H
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1201W Iris Xe
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1201W DDR4 16GB
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1201W 512GB
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1201W 50WHrs, 3-Cell Li-ion
Laptop Asus VivoBook 15 OLED A1505VA-L1201W 1.7kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W

Bảo hành 24 tháng
22.490.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W R7 6800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W RTX 3050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W 2.1 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W

Bảo hành 24 tháng
22.990.000 ₫ 27.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W I7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W 2.2 Kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W

Bảo hành 24 tháng
23.990.000 ₫ 29.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W R7 7735HS
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W 2.2 kg

Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W

Bảo hành 24 tháng
24.490.000 ₫ 32.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W R7 5800HS
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W RTX 3050
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W DDR4 8GB
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W 512GB
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2199W 1.6 Kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W

Bảo hành 24 tháng
25.290.000 ₫ 30.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W R7 7735HS
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 34.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W 2.2 kg

Laptop Asus VivoBook S 15 OLED BAPE Edition S5504VA-MA291W

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Asus VivoBook S 15 OLED BAPE Edition S5504VA-MA291W i5 13500H
Laptop Asus VivoBook S 15 OLED BAPE Edition S5504VA-MA291W Iris Xe
Laptop Asus VivoBook S 15 OLED BAPE Edition S5504VA-MA291W DDR4 16GB
Laptop Asus VivoBook S 15 OLED BAPE Edition S5504VA-MA291W 512GB
Laptop Asus VivoBook S 15 OLED BAPE Edition S5504VA-MA291W 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion
Laptop Asus VivoBook S 15 OLED BAPE Edition S5504VA-MA291W 1.8 kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W

Bảo hành 24 tháng
26.490.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W R7 7735HS
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W RTX 4060
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W

Bảo hành 24 tháng
26.490.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W

Bảo hành 24 tháng
26.890.000 ₫ 32.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W R7 7735HS
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W RX 7600S
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W

Bảo hành 24 tháng
26.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W RTX 4060
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W

Bảo hành 24 tháng
27.490.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W

Bảo hành 24 tháng
28.490.000 ₫ 37.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W RTX 4060
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W

Bảo hành 24 tháng
29.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W R5 7535HS
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W 1TB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W 2.2 kg