Flow

Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W

Bảo hành 24 tháng
43.990.000 ₫ 49.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W R9 7940HS
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W RTX 4060
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W DDR5 16GB
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W 1TB
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop ASUS ROG Flow X13 GV302XU-MU223W 1.3 kg

Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W

Bảo hành 24 tháng
52.990.000 ₫ 57.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W i9 13900H
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W RTX 4050
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W DDR5 16GB
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W 1TB
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU301W 1.18 kg

Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W

Bảo hành 24 tháng
58.990.000 ₫ 65.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W i9 13900H
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W RTX 4060
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W DDR5 16GB
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W 1TB
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop ASUS ROG Flow X16 GV601VV-NL016W 2.2 kg