Strix G

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W

Bảo hành 24 tháng
17.490.000 ₫ 22.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W R7 4800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W GTX 1650
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015W 2.1 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W

Bảo hành 24 tháng
18.990.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W R7 4800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W RTX 3050Ti
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513IE-HN246W 2.3 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W

Bảo hành 24 tháng
20.990.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W R7 6800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W RTX 3050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN038W 2.1 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W

Bảo hành 24 tháng
22.490.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W R7 6800H
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W RTX 3050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W 56WHrs
Laptop Gaming Asus ROG Strix G15 G513RC-HN090W 2.1 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W

Bảo hành 24 tháng
31.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W i5 13450HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W RTX 4050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3135W 2.7 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W

Bảo hành 24 tháng
36.490.000 ₫ 43.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W i7 13650HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W RTX 4050
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W 512GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JU-N3777W 2.7 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W

Bảo hành 24 tháng
45.990.000 ₫ 52.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W i9 13980HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W RTX 4060
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W 1TB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JV-N4261W 2.5 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W

Bảo hành 24 tháng
53.990.000 ₫ 60.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W i7 13650HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W RTX 4070
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W 1TB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G16 G614JI-N4084W 2.7 Kg

Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W

Bảo hành 24 tháng
61.990.000 ₫ 70.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W i9 13980HX
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W RTX 4070
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W DDR5 32GB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W 1TB
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus ROG Strix G18 G814JI-N6063W 3.3 Kg