TUF Series

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W

Bảo hành 24 tháng
14.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W i5 10300H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W GTX1650
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W 3 Cells, 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506LHB-HN188W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W

Bảo hành 24 tháng
16.390.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W i5 11400H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W RTX 2050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HF-HN014W 2.3 kg

Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W

Bảo hành 24 tháng
16.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W i5 11400H
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W RTX 2050
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F17 FX706HF-HN390W 2.6 kg

Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W

Bảo hành 24 tháng
18.990.000 ₫ 28.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W i5 12450H
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF Dash F15 FX517ZC-HN077W 2.0 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W

Bảo hành 24 tháng
19.390.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W I5 12500H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN074W 2.2 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W

Bảo hành 24 tháng
19.390.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W i7 11800H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W RTX 3050Ti
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W 48WHrs
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX506HE-HN377W 2.3 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W

Bảo hành 24 tháng
20.490.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W I5 12500H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN229W 2.2 Kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W

Bảo hành 24 tháng
22.990.000 ₫ 27.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W I7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W RTX 3050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W 76WHrs, 4-cell
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZC4-HN099W 2.2 Kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W

Bảo hành 24 tháng
23.990.000 ₫ 29.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W R7 7735HS
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP034W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W

Bảo hành 24 tháng
25.290.000 ₫ 30.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W R7 7735HS
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP031W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 34.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP520W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W

Bảo hành 24 tháng
26.490.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W R7 7735HS
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W RTX 4060
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NV-LP046W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W

Bảo hành 24 tháng
26.490.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP054W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W

Bảo hành 24 tháng
26.890.000 ₫ 32.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W R7 7735HS
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W RX 7600S
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A16 FA617NS-N3486W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W

Bảo hành 24 tháng
26.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W RTX 4060
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W DDR4 8GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP041W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W

Bảo hành 24 tháng
27.490.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZU4-LP040W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W

Bảo hành 24 tháng
28.490.000 ₫ 37.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W i7 12700H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W RTX 4060
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507ZV4-LP042W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W

Bảo hành 24 tháng
29.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W R5 7535HS
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W RTX 4050
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W 1TB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507NU-LP131W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV4-LP382W

Bảo hành 24 tháng
35.490.000 ₫ 42.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV4-LP382W i9 13900H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV4-LP382W RTX 4060
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV4-LP382W DDR4 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV4-LP382W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV4-LP382W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV4-LP382W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507XI-LP420W

Bảo hành 24 tháng
37.490.000 ₫ 46.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507XI-LP420W R9 7940HS
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507XI-LP420W RTX 4070
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507XI-LP420W DDR5 8GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507XI-LP420W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507XI-LP420W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF A15 FA507XI-LP420W 2.2 kg

Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV-LP157W

Bảo hành 24 tháng
37.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV-LP157W i7 13620H
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV-LP157W RTX 4060
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV-LP157W DDR5 16GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV-LP157W 512GB
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV-LP157W 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Laptop Gaming Asus TUF F15 FX507VV-LP157W 2.2 kg