Aero

Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH

Bảo hành 24 tháng
32.990.000 ₫ 34.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH i5 12500H
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH RTX 4050
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH DDR5 16GB
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH 1TB
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH Li Polymer 63Whrs
Laptop Gigabyte AERO 14 OLED 9MF-E2VNBB4SH 1.49 kg

Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH

Bảo hành 24 tháng
37.990.000 ₫ 42.990.000 ₫
THẺ GIẢM GIÁ 1.000.000Đ
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH i7 12700H
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH RTX 3070Ti
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH DDR5 32GB
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH 1TB
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH Li Polymer 99Wh
Laptop Gigabyte AERO 17 XE5-73VN744AH 2.6 kg