Aorus

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH

Bảo hành 24 tháng
27.490.000 ₫ 39.990.000 ₫
NÂNG CẤP RAM MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH DDR5 8GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH ~2.25 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH

Bảo hành 24 tháng
34.890.000 ₫ 43.000.000 ₫
QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 2.000.000Đ
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH i7 13700H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH DDR5 16GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH 1TB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 BKF-73VN754SH ~2.25 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH

Bảo hành 24 tháng
34.990.000 ₫ 38.990.000 ₫
NÂNG CẤP RAM LÊN 32GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH i7 12700H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH RTX 3070Ti
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH DDR4 16GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH 1TB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 XE4-73VNB14GH 2.4 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH

Bảo hành 24 tháng
34.990.000 ₫ 46.000.000 ₫
QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 2.000.000Đ
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH i7 13700H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH DDR5 16GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH 1TB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 17 BKF-73VN254SH ~2.8 kg