G5 Series 2023

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH

Bảo hành 24 tháng
19.490.000 ₫ 26.290.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH i5 12450H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH

Bảo hành 24 tháng
21.990.000 ₫ 26.990.000 ₫
KHÔNG QUÀ GIẢM GIÁ TRỰC TIẾP 1.000.000Đ
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH

Bảo hành 24 tháng
23.890.000 ₫ 29.000.000 ₫
NÂNG RAM 16GB MIỄN PHÍ + HOÀN TIỀN 500.000đ
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-53VN353SH

Bảo hành 24 tháng
23.990.000 ₫ 25.790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-53VN353SH i5 13500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-53VN353SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-53VN353SH DDR5 16GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-53VN353SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-53VN353SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-53VN353SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-H2VN353SH

Bảo hành 24 tháng
25.490.000 ₫ 27.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-H2VN353SH i7 13620H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-H2VN353SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-H2VN353SH DDR5 16GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-H2VN353SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-H2VN353SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF5-H2VN353SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
NÂNG CẤP RAM VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH DDR5 8GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH Li Polymer 99Wh
Laptop Gaming Gigabyte AORUS 15 9MF-E2VN583SH ~2.25 kg

Laptop Gaming Gigabyte G6 KF-H3VN853SH

Bảo hành 24 tháng
27.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Gigabyte G6 KF-H3VN853SH i7 13620H
Laptop Gaming Gigabyte G6 KF-H3VN853SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte G6 KF-H3VN853SH DDR5 16GB
Laptop Gaming Gigabyte G6 KF-H3VN853SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G6 KF-H3VN853SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G6 KF-H3VN853SH 2.3 kg