G5 Series

Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH

Bảo hành 24 tháng
18.890.000 ₫ 25.590.000 ₫
NÂNG CẤP RAM MIỄN PHÍ + HOÀN TIỀN 1TR
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH RTX 3050
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 GE-51VN263SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB

Bảo hành 24 tháng
18.890.000 ₫ 23.490.000 ₫
NÂNG CẤP RAM GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB R5 5600H
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB RTX 3060
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB 512GB
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB 4 Cell 48.96 WHrs
Laptop Gaming Gigabyte A5 K1-AVN1030SB 2.18 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH

Bảo hành 24 tháng
20.490.000 ₫ 27.090.000 ₫
TẶNG RAM 8GB DDR4
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH RTX 3050Ti
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 ME-51VN263SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH

Bảo hành 24 tháng
20.690.000 ₫ 26.290.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH i5 12450H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH

Bảo hành 24 tháng
22.290.000 ₫ 26.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-E2VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH

Bảo hành 24 tháng
22.690.000 ₫ 26.990.000 ₫
HOÀN TIỀN 700K
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH i5 12450H
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH RTX 4050
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH DDR4 16GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 MF-F2VN313SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH

Bảo hành 24 tháng
22.790.000 ₫ 29.790.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH RTX 3060
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G7 KE-52VN263SH 2.49 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH

Bảo hành 24 tháng
25.090.000 ₫ 29.000.000 ₫
NÂNG RAM 16GB MIỄN PHÍ + HOÀN TIỀN 1TR7
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH DDR4 8GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN333SH 1.99 kg

Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH

Bảo hành 24 tháng
25.890.000 ₫ 30.000.000 ₫
HOÀN TIỀN 1TR5
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH i5 12500H
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH RTX 4060
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH DDR4 16GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH 512GB
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH Lithium-Ion 54Wh
Laptop Gaming Gigabyte G5 KF-E3VN313SH 1.99 kg