Laptop HP

Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0129TX 8C5N4PA

Bảo hành 12 tháng
Liên hệ
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0129TX 8C5N4PA i7 13700H
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0129TX 8C5N4PA RTX 3050
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0129TX 8C5N4PA DDR5 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0129TX 8C5N4PA 512GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0129TX 8C5N4PA 4 Cell Int (70.07Wh)
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0129TX 8C5N4PA 2.34 kg

Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0127TX 8C5N2PA

Bảo hành 12 tháng
Liên hệ
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0127TX 8C5N2PA i7 13700H
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0127TX 8C5N2PA RTX 4060
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0127TX 8C5N2PA DDR5 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0127TX 8C5N2PA 512GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0127TX 8C5N2PA 4 Cell Int (70.07Wh)
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0127TX 8C5N2PA 2.34 kg

Laptop Gaming HP Omen 16-wf0129TX 8W943PA

Bảo hành 12 tháng
Liên hệ
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0129TX 8W943PA i9 13900HX
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0129TX 8W943PA RTX 4070
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0129TX 8W943PA DDR5 32GB
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0129TX 8W943PA 1TB
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0129TX 8W943PA 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0129TX 8W943PA 2.35 kg

Laptop Gaming HP Omen 16-wf0130TX 8W944PA

Bảo hành 12 tháng
Liên hệ
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0130TX 8W944PA i7 13700HX
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0130TX 8W944PA RTX 4070
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0130TX 8W944PA DDR5 32GB
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0130TX 8W944PA 1TB
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0130TX 8W944PA 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer
Laptop Gaming HP Omen 16-wf0130TX 8W944PA 2.35 kg

Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA

Bảo hành 12 tháng
24.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA i5 13500H
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA RTX 3050
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA DDR5 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA 512GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA 4 Cell Int (70.07Wh)
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA 2.34 kg

Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA

Bảo hành 12 tháng
26.990.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA i5 13450HX
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA RTX 4050
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA DDR5 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA 512GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA 4 Cell Int (70.07Wh)
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA 2.34 kg

Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA

Bảo hành 12 tháng
26.990.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA R7 7840HS
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA RTX 3050
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA DDR5 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA 512GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA 4 Cell Int (70.07Wh)
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA 2.34 kg

Laptop HP Omen 16 n0087AX 7C0T7PA

Bảo hành 12 tháng
33.990.000 ₫ 50.890.000 ₫
FLASHSALE GIẢM NGAY 3TR TỪ 9/9 - 12/9
Laptop HP Omen 16 n0087AX 7C0T7PA R7 6800H
Laptop HP Omen 16 n0087AX 7C0T7PA RTX 3060
Laptop HP Omen 16 n0087AX 7C0T7PA DDR5 16GB
Laptop HP Omen 16 n0087AX 7C0T7PA 1TB
Laptop HP Omen 16 n0087AX 7C0T7PA
Laptop HP Omen 16 n0087AX 7C0T7PA 2.34 kg

Laptop HP Omen 16 n0086AX 7C0T5PA

Bảo hành 12 tháng
39.990.000 ₫ 56.890.000 ₫
FLASHSALE GIẢM NGAY 3TR TỪ 9/9 - 12/9
Laptop HP Omen 16 n0086AX 7C0T5PA R7 6800H
Laptop HP Omen 16 n0086AX 7C0T5PA RTX 3070Ti
Laptop HP Omen 16 n0086AX 7C0T5PA DDR5 16GB
Laptop HP Omen 16 n0086AX 7C0T5PA 1TB
Laptop HP Omen 16 n0086AX 7C0T5PA
Laptop HP Omen 16 n0086AX 7C0T5PA 2.34 kg

Laptop HP Omen 16 n0085AX 7C144PA

Bảo hành 12 tháng
41.990.000 ₫ 62.890.000 ₫
FLASHSALE GIẢM NGAY 3TR TỪ 9/9 - 12/9
Laptop HP Omen 16 n0085AX 7C144PA R9 6900H
Laptop HP Omen 16 n0085AX 7C144PA RTX 3070Ti
Laptop HP Omen 16 n0085AX 7C144PA DDR5 32GB
Laptop HP Omen 16 n0085AX 7C144PA 1TB
Laptop HP Omen 16 n0085AX 7C144PA
Laptop HP Omen 16 n0085AX 7C144PA 2.34 kg