Victus

Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1139TX 8Y6W3PA

Bảo hành 12 tháng
19.990.000 ₫ 24.590.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1139TX 8Y6W3PA i5 12450H
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1139TX 8Y6W3PA RTX 2050
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1139TX 8Y6W3PA DDR4 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1139TX 8Y6W3PA 512GB
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1139TX 8Y6W3PA 3-cell Li-ion, 52.5 Wh
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1139TX 8Y6W3PA 2.29 kg

Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA

Bảo hành 12 tháng
26.990.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA i5 13450HX
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA RTX 4050
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA DDR5 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA 512GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA 4 Cell Int (70.07Wh)
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0128TX 8C5N3PA 2.34 kg

Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA

Bảo hành 12 tháng
27.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA i5 13500H
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA RTX 3050
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA DDR5 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA 512GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA 4 Cell Int (70.07Wh)
Laptop Gaming HP VICTUS 16-r0130TX 8C5N5PA 2.34 kg

Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA

Bảo hành 12 tháng
28.490.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA R7 7840HS
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA RTX 3050
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA DDR5 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA 512GB
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA 4 Cell Int (70.07Wh)
Laptop Gaming HP VICTUS 16-s0077AX 8C5N6PA 2.34 kg

Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1086TX 8C5M3PA

Bảo hành 12 tháng
28.990.000 ₫ 33.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1086TX 8C5M3PA i5 13500H
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1086TX 8C5M3PA RTX 4050
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1086TX 8C5M3PA DDR4 16GB
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1086TX 8C5M3PA 1TB
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1086TX 8C5M3PA 4 Cell Int (70.07Wh)
Laptop Gaming HP VICTUS 15-fa1086TX 8C5M3PA 2.34 kg