Laptop Lenovo

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN

Bảo hành 24 tháng
14.990.000 ₫ 17.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN R5 5500H
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN RTX 2050
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN DDR4 8GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN 512GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN Integrated 60Wh
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN 2.315 kg

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN

Bảo hành 36 tháng
15.490.000 ₫ 17.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN i5 12450H
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN Iris Xe
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN 512GB
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN Integrated 56.6Wh
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 83BG001XVN 1.89 Kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN

Bảo hành 24 tháng
15.490.000 ₫ 18.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN R5 5500H
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN RTX 2050
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN DDR4 16GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN 512GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN Integrated 60Wh
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN 2.315 kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN

Bảo hành 24 tháng
17.890.000 ₫ 19.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN R5 6600H
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN RTX 3050
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN 512GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN Integrated 60Wh
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN 2.32 Kg

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 82XD002VVN

Bảo hành 36 tháng
18.990.000 ₫ 20.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 82XD002VVN i5 13500H
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 82XD002VVN Iris Xe
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 82XD002VVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 82XD002VVN 512GB
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 82XD002VVN Integrated 56.6Wh
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 82XD002VVN 1.46 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN

Bảo hành 24 tháng
18.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN i5 12450H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN RTX 2050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN DDR5 8GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN

Bảo hành 24 tháng
19.490.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN i5 12450H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN RTX 2050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN 2.4 Kg

Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DTVA

Bảo hành 24 tháng
21.290.000 ₫ 23.790.000 ₫
NÂNG CẤP RAM VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DTVA i7 1255U
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DTVA Iris Xe
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DTVA DDR4 8GB
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DTVA 256GB
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DTVA Integrated 45Wh
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DTVA 1.64 Kg

Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DSVA

Bảo hành 24 tháng
21.590.000 ₫ 24.590.000 ₫
NÂNG CẤP RAM VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DSVA i7 1255U
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DSVA Iris Xe
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DSVA DDR4 8GB
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DSVA 512GB
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DSVA Integrated 45Wh
Laptop Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E300DSVA 1.64 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN

Bảo hành 24 tháng
22.790.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN R5 7640HS
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E0000VVN

Bảo hành 36 tháng
23.990.000 ₫ 24.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E0000VVN i7 12700H
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E0000VVN Iris Xe
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E0000VVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E0000VVN 512GB
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E0000VVN Integrated 56.6Wh
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E0000VVN 1.35 Kg

Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E00008VN

Bảo hành 36 tháng
23.990.000 ₫ 24.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E00008VN i7 12700H
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E00008VN Iris Xe
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E00008VN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E00008VN 512GB
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E00008VN Integrated 56.6Wh
Laptop Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 83E00008VN 1.35 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN

Bảo hành 24 tháng
24.790.000 ₫ 28.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN R7 7840HS
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 82TL001AVN

Bảo hành 36 tháng
26.790.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 82TL001AVN R7 6800HS
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 82TL001AVN RTX 3050
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 82TL001AVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 82TL001AVN 1TB
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 82TL001AVN Integrated 70Wh
Laptop Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 82TL001AVN 1.45 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN

Bảo hành 36 tháng
26.990.000 ₫ 40.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN R5 6600H
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN RTX 3060
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN

Bảo hành 24 tháng
27.490.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN i5 13420H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN

Bảo hành 36 tháng
27.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN R7 6800H
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN RTX 3050Ti
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN

Bảo hành 36 tháng
27.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN i7 12700H
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN RTX 3050Ti
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN DDR5 8GB
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN 512GB
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN Integrated 80Wh
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN

Bảo hành 24 tháng
27.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN i5 13420H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN DDR5 8GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN

Bảo hành 36 tháng
29.490.000 ₫ 43.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN R7 6800H
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN RTX 3060
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN

Bảo hành 24 tháng
29.990.000 ₫ 33.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN i7 13620H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN

Bảo hành 24 tháng
32.990.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN i7 13620H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN RTX 4060
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN

Bảo hành 36 tháng
33.490.000 ₫ 46.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN i7 12700H
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN RTX 3060
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN 2.49 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN

Bảo hành 36 tháng
33.990.000 ₫ 36.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN i5 13500H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN RTX 4050
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN DDR5 16GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN 2.4 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN

Bảo hành 36 tháng
35.990.000 ₫ 41.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN i7 13700H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN RTX 4050
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN DDR5 16GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN

Bảo hành 36 tháng
36.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN R7 7840HS
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN RTX 4060
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN 512GB
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN Integrated 80Wh
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN

Bảo hành 36 tháng
37.990.000 ₫ 56.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN i7 12700H
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN RTX3070Ti
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN 2.49 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN

Bảo hành 36 tháng
39.990.000 ₫ 44.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN i7 13700H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN RTX 4060
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN DDR5 16GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN 2.4 Kg