Ideapad Gaming

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN

Bảo hành 24 tháng
14.990.000 ₫ 17.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN R5 5500H
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN RTX 2050
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN DDR4 8GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN 512GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN Integrated 60Wh
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027QVN 2.315 kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN

Bảo hành 24 tháng
15.490.000 ₫ 18.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN R5 5500H
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN RTX 2050
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN DDR4 16GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN 512GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN Integrated 60Wh
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 82K2027PVN 2.315 kg

Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN

Bảo hành 24 tháng
17.890.000 ₫ 19.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN R5 6600H
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN RTX 3050
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN 512GB
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN Integrated 60Wh
Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH7 82SB00BBVN 2.32 Kg