Legion 2023

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BTVN

Bảo hành 36 tháng
37.990.000 ₫ 38.000.000 ₫
NÂNG RAM DDR5 chỉ 49K
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BTVN i5 13500H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BTVN RTX 4050
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BTVN DDR5 8GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BTVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BTVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BTVN 2.4 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN

Bảo hành 36 tháng
37.990.000 ₫ 41.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN i7 13700H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN RTX 4050
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN DDR5 16GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN 2.4 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN

Bảo hành 36 tháng
38.990.000 ₫ 39.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN i5 13500H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN RTX 4050
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN DDR5 16GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN

Bảo hành 36 tháng
38.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN R7 7840HS
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN RTX 4060
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN 512GB
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN Integrated 80Wh
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN 2.4 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN

Bảo hành 36 tháng
39.990.000 ₫ 44.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN i7 13700H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN RTX 4060
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN DDR5 16GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN 2.4 Kg