Legion Gaming

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN

Bảo hành 36 tháng
26.990.000 ₫ 40.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN R5 6600H
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN RTX 3060
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD003TVN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN

Bảo hành 36 tháng
27.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN R7 6800H
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN RTX 3050Ti
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE0036VN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN

Bảo hành 36 tháng
27.990.000 ₫ 37.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN i7 12700H
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN RTX 3050Ti
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN DDR5 8GB
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN 512GB
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN Integrated 80Wh
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 15AIH7 82RC0036VN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN

Bảo hành 36 tháng
29.490.000 ₫ 43.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN R7 6800H
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN RTX 3060
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD004UVN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN

Bảo hành 36 tháng
33.490.000 ₫ 46.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN i7 12700H
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN RTX 3060
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN 2.49 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN

Bảo hành 36 tháng
33.990.000 ₫ 36.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN i5 13500H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN RTX 4050
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN DDR5 16GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BSVN 2.4 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN

Bảo hành 36 tháng
35.990.000 ₫ 41.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN i7 13700H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN RTX 4050
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN DDR5 16GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA008HVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN

Bảo hành 36 tháng
36.990.000 ₫ 39.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN R7 7840HS
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN RTX 4060
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN 512GB
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN Integrated 80Wh
Laptop Gaming Legion Slim 5 16APH8 82Y9002YVN 2.4 Kg

Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN

Bảo hành 36 tháng
37.990.000 ₫ 56.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN i7 12700H
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN RTX3070Ti
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN DDR5 16GB
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN 512GB
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN Integrated 80Wh
Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN 2.49 Kg

Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN

Bảo hành 36 tháng
39.990.000 ₫ 44.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN i7 13700H
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN RTX 4060
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN DDR5 16GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN 512GB
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN Integrated 80Wh
Laptop Legion Slim 5 16IRH8 82YA00BUVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00APVN

Bảo hành 36 tháng
45.990.000 ₫ 49.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00APVN i9 13900HX
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00APVN RTX 4060
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00APVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00APVN 1TB `
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00APVN Integrated 80Wh
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00APVN 2.55 kg

Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00ANVN

Bảo hành 36 tháng
52.490.000 ₫ 55.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00ANVN i9 13900HX
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00ANVN RTX 4070
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00ANVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00ANVN 1TB
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00ANVN Integrated 80Wh
Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16IRX8 82WK00ANVN 2.55 kg

Laptop Gaming Lenovo Legion 9 16IRX8 83AG0047VN

Bảo hành 36 tháng
127.990.000 ₫ 136.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo Legion 9 16IRX8 83AG0047VN i9 13980HX
Laptop Gaming Lenovo Legion 9 16IRX8 83AG0047VN RTX 4090
Laptop Gaming Lenovo Legion 9 16IRX8 83AG0047VN DDR5 64GB
Laptop Gaming Lenovo Legion 9 16IRX8 83AG0047VN 2TB
Laptop Gaming Lenovo Legion 9 16IRX8 83AG0047VN Integrated 99.9Wh
Laptop Gaming Lenovo Legion 9 16IRX8 83AG0047VN 2.56 kg