LOQ Series

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN

Bảo hành 24 tháng
20.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN i5 12450H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN RTX 2050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN DDR5 8GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QQVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN

Bảo hành 24 tháng
21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN i5 12450H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN RTX 2050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QPVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN R5 7640HS
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00BTVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN

Bảo hành 24 tháng
26.990.000 ₫ 28.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN R7 7840HS
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15APH8 82XT00AKVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN

Bảo hành 24 tháng
27.490.000 ₫ 31.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN i5 13420H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00Q4VN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN

Bảo hành 24 tháng
27.790.000 ₫ 30.990.000 ₫
NÂNG RAM 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN i5 13420H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN DDR5 8GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV000PVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN

Bảo hành 24 tháng
29.990.000 ₫ 33.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN i7 13620H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN RTX 4050
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00QXVN 2.4 Kg

Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN

Bảo hành 24 tháng
32.990.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN i7 13620H
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN RTX 4060
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN DDR5 16GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN 512GB
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN Integrated 60Wh
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00D5VN 2.4 Kg