Laptop MSI

Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN

Bảo hành 24 tháng
9.390.000 ₫ 11.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN i3 1115G4
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN DDR4 8GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C11M 011VN 1.4 kg

Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN

Bảo hành 24 tháng
13.490.000 ₫ 15.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN i5 1235U
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN 1.4 kg

Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN

Bảo hành 24 tháng
13.990.000 ₫ 19.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN i5 1335U
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN DDR4 8GB Onboard
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN 512GB
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN 1.7 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN

Bảo hành 12 tháng
14.490.000 ₫ 16.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN i5 11400H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN GTX 1650
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN 1.8 Kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN

Bảo hành 24 tháng
14.990.000 ₫ 18.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN i5 1335U
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN DDR4 8GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN 1.4 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN

Bảo hành 12 tháng
15.490.000 ₫ 17.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN RTX 2050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN 3 cell, 52.4Whr
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN 1.86 Kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN

Bảo hành 24 tháng
15.990.000 ₫ 18.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN i5 1335U
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN 1.4 kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN

Bảo hành 24 tháng
16.790.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN RTX 2050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN

Bảo hành 24 tháng
16.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN R5 7535HS
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN RX6550M
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 512GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 3 cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 2.35 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN

Bảo hành 24 tháng
16.990.000 ₫ 21.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN i7 1355U
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN 1.4 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN

Bảo hành 12 tháng
17.990.000 ₫ 23.490.000 ₫
NÂNG CẤP RAM MIỄN PHÍ
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN i7 11800H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN RTX 3050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN 1.8 Kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN

Bảo hành 24 tháng
17.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN RTX 3050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN

Bảo hành 12 tháng
18.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN i7 12650H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN RTX 3050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN 1.8 Kg

Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN

Bảo hành 24 tháng
19.490.000 ₫ 22.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN i7 1355U
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN 512GB
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN 1.7 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN

Bảo hành 12 tháng
19.490.000 ₫ 22.500.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN 1.8 Kg

Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN

Bảo hành 24 tháng
19.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN i7 1280P
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN DDR5 16GB Onboard
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN 512GB
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN 4 Cell, 72Whr
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN 1.6 kg

Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN

Bảo hành 12 tháng
20.990.000 ₫ 32.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN i7 11800H
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN RTX 3060
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN 512GB
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN 2.1 Kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN

Bảo hành 24 tháng
21.290.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 205VN

Bảo hành 12 tháng
21.490.000 ₫ 30.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 205VN R7 5800H
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 205VN RX6600M
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 205VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 205VN 512GB
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 205VN 4 cell, 90Whr
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 205VN 2.35 Kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN

Bảo hành 24 tháng
22.490.000 ₫ 30.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN i7 12650H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN

Bảo hành 12 tháng
24.990.000 ₫ 45.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN R7 5800H
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN RX6700M
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN 512GB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN 4 Cell, 82Whr
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN 1.9 kg

Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN

Bảo hành 24 tháng
24.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN i7 1280P
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN DDR5 16GB Onboard
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN 512GB
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN 4 Cell, 72Whr
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN 1.3 kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN

Bảo hành 24 tháng
25.890.000 ₫ 32.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN i7 12650H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN RTX 4060
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN i7 13620H
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 512GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 2.25 kg

Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN

Bảo hành 24 tháng
26.990.000 ₫ 42.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN i7 12700H
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN RTX 3060
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN 1TB
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN 2.3 Kg

Laptop Gaming MSI Bravo 15 C7VFK 275VN

Bảo hành 24 tháng
27.890.000 ₫ 28.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Bravo 15 C7VFK 275VN R7 7735HS
Laptop Gaming MSI Bravo 15 C7VFK 275VN RTX 4060
Laptop Gaming MSI Bravo 15 C7VFK 275VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 C7VFK 275VN 512GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 C7VFK 275VN 3 cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Bravo 15 C7VFK 275VN 2.35 kg

Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN

Bảo hành 24 tháng
28.490.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN i7 13620H
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN RTX 4060
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN 1TB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN 2.25 kg

Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN

Bảo hành 12 tháng
28.990.000 ₫ 50.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN R9 5900HX
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN RX6700M
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN 1TB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN 4 Cell, 82Whr
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN 1.9 kg