Bravo - Alpha - Delta

Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN

Bảo hành 12 tháng
16.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN R5 7535HS
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN RX6550M
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 512GB
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 3 cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Bravo 15 B7ED 010VN 2.35 kg

Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 216VN

Bảo hành 12 tháng
16.990.000 ₫ 26.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 16GB MIỄN PHÍ
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 216VN R5 5600H
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 216VN RX6600M
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 216VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 216VN 512GB
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 216VN 4 cell, 90Whr
Laptop Gaming MSI Alpha 15 B5EEK 216VN 2.35 Kg

Laptop Gaming MSI Alpha 17 B5EEK 031VN

Bảo hành 12 tháng
19.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming MSI Alpha 17 B5EEK 031VN R7 5800H
Laptop Gaming MSI Alpha 17 B5EEK 031VN RX6600M
Laptop Gaming MSI Alpha 17 B5EEK 031VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI Alpha 17 B5EEK 031VN 512GB
Laptop Gaming MSI Alpha 17 B5EEK 031VN 4 cell, 90Whr
Laptop Gaming MSI Alpha 17 B5EEK 031VN 2.55 kg

Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN

Bảo hành 12 tháng
25.990.000 ₫ 45.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN R7 5800H
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN RX6700M
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN 512GB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN 4 Cell, 82Whr
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-095VN 1.9 kg

Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN

Bảo hành 12 tháng
29.990.000 ₫ 50.990.000 ₫
NÂNG RAM LÊN 32GB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN R9 5900HX
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN RX6700M
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN 1TB
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN 4 Cell, 82Whr
Laptop Gaming MSI Delta 15 A5EFK-094VN 1.9 kg