GE Series

Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VF 050VN

Bảo hành 24 tháng
51.990.000 ₫ 67.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VF 050VN i7 13700HX
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VF 050VN RTX 4060
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VF 050VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VF 050VN 2TB
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VF 050VN 4 Cells, 99.9Whrs
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VF 050VN 2.7 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VG 048VN

Bảo hành 24 tháng
57.990.000 ₫ 75.990.000 ₫
HOÀN TIỀN 2TR + QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 4TR5
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VG 048VN i7 13700HX
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VG 048VN RTX 4070
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VG 048VN DDR5 32GB
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VG 048VN 2TB
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VG 048VN 4 Cells, 99.9Whrs
Laptop Gaming MSI Raider GE68 HX 13VG 048VN 2.7 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UGS 230VN

Bảo hành 24 tháng
59.990.000 ₫ 84.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UGS 230VN i9 12900HX
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UGS 230VN RTX3070Ti
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UGS 230VN DDR5 32GB
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UGS 230VN 2TB
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UGS 230VN 4 Cells, 99.9Whrs
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UGS 230VN 2.9 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UHS 229VN

Bảo hành 24 tháng
89.990.000 ₫ 126.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UHS 229VN i9 12900HX
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UHS 229VN RTX3080Ti
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UHS 229VN DDR5 32GB
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UHS 229VN 2TB
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UHS 229VN 4 Cells, 99.9Whrs
Laptop Gaming MSI Raider GE77 HX 12UHS 229VN 2.9 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VH 076VN

Bảo hành 24 tháng
98.990.000 ₫ 120.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VH 076VN i9 13950HX
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VH 076VN RTX 4080
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VH 076VN DDR5 64GB
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VH 076VN 4TB
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VH 076VN 4 Cells, 99.9Whrs
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VH 076VN 3.1 kg

Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VI 408VN

Bảo hành 24 tháng
98.990.000 ₫ 110.000.000 ₫
GIẢM GIÁ 1TR
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VI 408VN i9 13980HX
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VI 408VN RTX 4090
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VI 408VN DDR5 64GB
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VI 408VN 4TB
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VI 408VN 4 Cells, 99.9Whrs
Laptop Gaming MSI Raider GE78 HX 13VI 408VN 3.1 kg