GF Series

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN

Bảo hành 12 tháng
14.490.000 ₫ 16.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN i5 11400H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN GTX 1650
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC 664VN 1.8 Kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN

Bảo hành 12 tháng
15.490.000 ₫ 17.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN RTX 2050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN 3 cell, 52.4Whr
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UCX 841VN 1.86 Kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN

Bảo hành 24 tháng
16.790.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN RTX 2050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UCX 281VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN

Bảo hành 12 tháng
17.990.000 ₫ 23.490.000 ₫
NÂNG CẤP RAM MIỄN PHÍ
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN i7 11800H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN RTX 3050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11UC 1228VN 1.8 Kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN

Bảo hành 24 tháng
17.990.000 ₫ 19.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN RTX 3050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12UC 621VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN

Bảo hành 12 tháng
18.990.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN i7 12650H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN RTX 3050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12UC 887VN 1.8 Kg

Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN

Bảo hành 12 tháng
19.490.000 ₫ 22.500.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN DDR4 8GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN 512GB
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI GF63 Thin 12VE 460VN 1.8 Kg

Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN

Bảo hành 12 tháng
20.990.000 ₫ 32.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN i7 11800H
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN RTX 3060
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN 512GB
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana GF66 11UE 824VN / 836VN 2.1 Kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN

Bảo hành 24 tháng
21.290.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN i5 12450H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 412VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN

Bảo hành 24 tháng
22.490.000 ₫ 30.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN i7 12650H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VE 240VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN

Bảo hành 24 tháng
25.890.000 ₫ 32.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN i7 12650H
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN RTX 4060
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN 512GB
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN 3 Cell, 53.5Whr
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF 267VN 1.98 kg

Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN i7 13620H
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 512GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 2.25 kg

Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN

Bảo hành 24 tháng
26.990.000 ₫ 42.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN i7 12700H
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN RTX 3060
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN 1TB
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN 2.3 Kg

Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN

Bảo hành 24 tháng
28.490.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN i7 13620H
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN RTX 4060
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN 1TB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN 2.25 kg

Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN

Bảo hành 24 tháng
38.490.000 ₫ 44.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN i7 13620H
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN RTX 4070
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN 1TB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN 2.25 kg