Katana Series 2023

Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN

Bảo hành 24 tháng
25.990.000 ₫ 35.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN i7 13620H
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN RTX 4050
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN DDR5 8GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 512GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VEK 252VN 2.25 kg

Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN

Bảo hành 24 tháng
28.490.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN i7 13620H
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN RTX 4060
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN 1TB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VFK 676VN 2.25 kg

Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN

Bảo hành 24 tháng
38.490.000 ₫ 44.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN i7 13620H
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN RTX 4070
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN 1TB
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN 3 Cell 53.5 Battery (Whr)
Laptop Gaming MSI Katana 15 B13VGK 1211VN 2.25 kg