GP Series

Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN

Bảo hành 24 tháng
26.990.000 ₫ 42.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN i7 12700H
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN RTX 3060
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN DDR4 16GB
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN 1TB
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN 3 Cell
Laptop Gaming MSI Crosshair 15 B12UEZ 620VN 2.3 Kg

Laptop Gaming MSI Vector GP76 HX 12UGSO 894VN

Bảo hành 24 tháng
37.990.000 ₫ 64.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Vector GP76 HX 12UGSO 894VN i7 12700H
Laptop Gaming MSI Vector GP76 HX 12UGSO 894VN RTX3070Ti
Laptop Gaming MSI Vector GP76 HX 12UGSO 894VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Vector GP76 HX 12UGSO 894VN 1TB
Laptop Gaming MSI Vector GP76 HX 12UGSO 894VN 4 Cell, 65Whrs
Laptop Gaming MSI Vector GP76 HX 12UGSO 894VN 2.9kg

Laptop Gaming MSI Vector GP77 HX 13VG 043VN

Bảo hành 24 tháng
45.790.000 ₫ 59.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Vector GP77 HX 13VG 043VN i7 13700H
Laptop Gaming MSI Vector GP77 HX 13VG 043VN RTX 4070
Laptop Gaming MSI Vector GP77 HX 13VG 043VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Vector GP77 HX 13VG 043VN 512GB
Laptop Gaming MSI Vector GP77 HX 13VG 043VN 4 Cell, 65Whrs
Laptop Gaming MSI Vector GP77 HX 13VG 043VN 2.8kg

Laptop Gaming MSI Vector GP68 HX 12VH-070VN

Bảo hành 24 tháng
54.790.000 ₫ 61.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Vector GP68 HX 12VH-070VN i9 12900HX
Laptop Gaming MSI Vector GP68 HX 12VH-070VN RTX 4080
Laptop Gaming MSI Vector GP68 HX 12VH-070VN DDR5 16GB
Laptop Gaming MSI Vector GP68 HX 12VH-070VN 1TB
Laptop Gaming MSI Vector GP68 HX 12VH-070VN 4 Cell, 90Whrs
Laptop Gaming MSI Vector GP68 HX 12VH-070VN 2.67kg