GT Series

Laptop Gaming MSI Titan GT77 HX 13VI 077VN

Bảo hành 24 tháng
123.990.000 ₫ 150.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop Gaming MSI Titan GT77 HX 13VI 077VN i9 13980HX
Laptop Gaming MSI Titan GT77 HX 13VI 077VN RTX4090 16GB
Laptop Gaming MSI Titan GT77 HX 13VI 077VN DDR5 64GB
Laptop Gaming MSI Titan GT77 HX 13VI 077VN 4TB
Laptop Gaming MSI Titan GT77 HX 13VI 077VN 4 Cells, 99.9Whrs
Laptop Gaming MSI Titan GT77 HX 13VI 077VN 3.3 Kg