Modern Series

Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN

Bảo hành 24 tháng
12.990.000 ₫ 15.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN i5 1235U
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C12MO 660VN 1.4 kg

Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN

Bảo hành 24 tháng
15.490.000 ₫ 19.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN i5 1335U
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN DDR4 8GB Onboard
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN 512GB
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 15 B13M 438VN 1.7 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN

Bảo hành 24 tháng
15.790.000 ₫ 18.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN i5 1335U
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN DDR4 8GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C13M 458VN / 609VN / 610VN 1.4 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN

Bảo hành 24 tháng
16.290.000 ₫ 18.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN i5 1335U
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C13M 608VN / 611VN / 612VN 1.4 kg

Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN

Bảo hành 24 tháng
18.290.000 ₫ 21.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN i7 1355U
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN 512GB
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 14 C13M 607VN 1.4 kg

Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN

Bảo hành 24 tháng
18.890.000 ₫ 22.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN i7 1355U
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN DDR4 16GB Onboard
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN 512GB
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN 3 cell, 39.3Whr
Laptop MSI Modern 15 B13M 297VN 1.7 kg