Summit Series

Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN

Bảo hành 24 tháng
19.990.000 ₫ 25.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN i7 1280P
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN DDR5 16GB Onboard
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN 512GB
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN 4 Cell, 72Whr
Laptop MSI Summit E14 EVO A12M-211VN 1.6 kg

Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN

Bảo hành 24 tháng
24.990.000 ₫ 30.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN i7 1280P
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN Iris Xe Graphics
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN DDR5 16GB Onboard
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN 512GB
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN 4 Cell, 72Whr
Laptop MSI Summit E14 Flip EVO A12MT-210VN 1.3 kg