Case 1st Player

Case 1st Player V2-A-4G6 (4 FAN LED)

Bảo hành chính hãng
650.000 ₫ 790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case 1st Player V4-BK-4F1 đen (4 FAN LED)

Bảo hành chính hãng
690.000 ₫ 790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case 1st Player V4-WH-4F1-W Trắng (4 FAN LED)

Bảo hành chính hãng
750.000 ₫ 850.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case 1st Player Mega View MV7 Black (Không FAN)

Bảo hành chính hãng
1.090.000 ₫ 1.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case 1st Player Mega View MV7 White (Không FAN)

Bảo hành chính hãng
1.150.000 ₫ 1.590.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case 1st Player AR7-4F1 (4 fan LED) – màu đen

Bảo hành chính hãng
1.190.000 ₫ 1.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case 1st Player SP7 Black- ATX (không Fan)

Bảo hành chính hãng
1.790.000 ₫ 1.890.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case 1st Player SP7 White – ATX (không Fan)

Bảo hành chính hãng
1.890.000 ₫ 1.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt