Case HYTE

Case Hyte Y40 Black – ATX

Bảo hành 12 tháng
3.990.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case Hyte Y40 White – ATX

Bảo hành 12 tháng
3.990.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case Hyte Y40 Snow White – ATX

Bảo hành 12 tháng
3.990.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Hyte Y60 DIY LCD Kit – LCD dành riêng cho case Hyte Y60

Bảo hành 12 tháng
3.990.000 ₫ 4.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case Hyte Y60 Black – ATX

Bảo hành 12 tháng
5.490.000 ₫ 7.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case Hyte Y60 Snow White – ATX

Bảo hành 12 tháng
5.490.000 ₫ 7.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt