Case MSI

Case MSI MAG Forge M100A – mATX (4 Fan )

Bảo hành 12 tháng
790.000 ₫ 990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case MSI MAG Forge 110R ATX

Bảo hành 12 tháng
890.000 ₫ 990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case MSI MAG Forge 120A AirFlow ATX

Bảo hành 12 tháng
890.000 ₫ 1.190.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case MSI MPG Sekira 100P – ATX (4 Fan đen)

Bảo hành 12 tháng
2.490.000 ₫ 2.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Case MSI MPG Velox 100P AirFlow – ATX (4 Fan)

Bảo hành 12 tháng
3.490.000 ₫ 3.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt