CPU

CPU AMD Athlon 3000G 3.5GHz 2 core 4 threads (SPK)

Bảo hành 36 tháng
1.090.000 ₫ 1.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i3-12100F (12M Cache, up to 4.30 GHz) 4 cores 8 threads

Bảo hành chính hãng
2.300.000 ₫ 2.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 3 4300G 3.8GHz (Up to 4.0Ghz) 4 core 8 threads

Bảo hành 36 tháng
2.390.000 ₫ 2.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz (4.2 GHz with boost) 6 core 12 threads

Bảo hành 36 tháng
2.550.000 ₫ 3.900.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i3-12100 (12M Cache, up to 4.30 GHz) 4 cores 8 threads

Bảo hành chính hãng
2.990.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Giá bán lẻ – CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz (4.4 GHz with boost) 6 core 12 threads

Bảo hành 36 tháng
3.190.000 ₫ 4.400.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-12400F (18M Cache, up to 4.40 GHz) 6 cores 12 threads

Bảo hành chính hãng
3.490.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz (4.4 GHz with boost) 6 core 12 threads

Bảo hành 36 tháng
3.650.000 ₫ 4.400.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-12400 (18M Cache, up to 4.40 GHz) 6 cores 12 threads

Bảo hành chính hãng
4.350.000 ₫ 5.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz (4.6 GHz with boost) 6 core 12 threads

Bảo hành 36 tháng
4.390.000 ₫ 4.900.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 5700X 3.4 GHz (4.6GHz with boost) 8 Cores, 16 Threads

Bảo hành 36 tháng
4.990.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-13400F 2.5Ghz (up to 4.6Ghz 20MB Cache) 10 cores 16 thread (6P+4E)

Bảo hành 36 tháng
5.350.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz (4.8 GHz with boost) 8 core 16 threads

Bảo hành 36 tháng
5.490.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 7600 (6 nhân 12 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành chính hãng
5.650.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 7600X (6 nhân 12 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành chính hãng
6.050.000 ₫ 8.200.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-13400 2.5Ghz (up to 4.6Ghz 20MB Cache) 10 cores 16 thread (6P+4E)

Bảo hành 36 tháng
6.090.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-13500 2.5Ghz (up to 4.8Ghz 24MB Cache) 14 cores 20 thread (6P+8E)

Bảo hành 36 tháng
6.390.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-13600K 2.6Ghz (up to 5.1Ghz 24MB Cache) 14 cores 20 thread (6P+ 8E)

Bảo hành chính hãng
8.290.000 ₫ 8.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 7700 (8 nhân 16luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
9.150.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 nhân 16 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
9.490.000 ₫ 10.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i7-13700F 2.1Ghz (up to 5.2Ghz 30MB Cache) 16 cores 24 thread (8P+8E)

Bảo hành 36 tháng
9.650.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i7-13700 2.1Ghz (up to 5.2Ghz 30MB Cache) 16 cores 24 thread (8P+8E)

Bảo hành 36 tháng
10.350.000 ₫ 10.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i7-13700K 2.5Ghz (up to 5.4Ghz 30MB Cache) 16 cores 24 thread ( 8P + 8E)

Bảo hành chính hãng
11.090.000 ₫ 11.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 7800X3D (8 nhân 16 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
11.190.000 ₫ 11.890.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i7-14700K 3.4Ghz (up to 5.6Ghz 33MB Cache) 20 cores 28 thread ( 8P + 12E)

Bảo hành 36 tháng
11.490.000 ₫ 12.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7900 (12 nhân 24 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
11.790.000 ₫ 12.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7900X (12 nhân 24 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
12.190.000 ₫ 14.690.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7900X3D (12 nhân 24 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
12.490.000 ₫ 15.900.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt