CPU AMD

CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz (4.2 GHz with boost) 6 core 12 threads

Bảo hành chính hãng
2.450.000 ₫ 3.900.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz (4.4 GHz with boost) 6 core 12 threads

Bảo hành chính hãng
3.250.000 ₫ 4.400.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz (4.4 GHz with boost) 6 core 12 threads

Bảo hành chính hãng
3.390.000 ₫ 4.400.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz (4.6 GHz with boost) 6 core 12 threads

Bảo hành chính hãng
4.290.000 ₫ 4.900.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 5700X 3.4 GHz (4.6GHz with boost) 8 Cores, 16 Threads

Bảo hành chính hãng
4.850.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz (4.8 GHz with boost) 8 core 16 threads

Bảo hành chính hãng
5.090.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 7600 (6 nhân 12 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành chính hãng
5.150.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 7600X (6 nhân 12 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành chính hãng
6.490.000 ₫ 8.200.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 7700 (8 nhân 16luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
8.750.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 nhân 16 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
9.090.000 ₫ 10.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7900 (12 nhân 24 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
11.390.000 ₫ 12.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7900X (12 nhân 24 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
11.590.000 ₫ 14.690.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 7800X3D (8 nhân 16 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
11.790.000 ₫ 11.890.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7900X3D (12 nhân 24 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
14.490.000 ₫ 15.900.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7950X (16 nhân 32 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành chính hãng
15.490.000 ₫ 18.590.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7950X3D (16 nhân 32 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
18.290.000 ₫ 19.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt