Ryzen 7000 Series

CPU AMD Ryzen 5 7600 (6 nhân 12 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành chính hãng
5.650.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 5 7600X (6 nhân 12 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành chính hãng
6.050.000 ₫ 8.200.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 7700 (8 nhân 16luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
9.150.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 nhân 16 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
9.490.000 ₫ 10.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 7 7800X3D (8 nhân 16 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
11.190.000 ₫ 11.890.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7900 (12 nhân 24 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
11.790.000 ₫ 12.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7900X (12 nhân 24 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
12.190.000 ₫ 14.690.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7900X3D (12 nhân 24 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
12.490.000 ₫ 15.900.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7950X (16 nhân 32 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành chính hãng
14.990.000 ₫ 18.590.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU AMD Ryzen 9 7950X3D (16 nhân 32 luồng) – Socket AMD AM5

Bảo hành 36 tháng
17.990.000 ₫ 19.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt