Intel 12th

CPU Intel Core i3-12100F (12M Cache, up to 4.30 GHz) 4 cores 8 threads

Bảo hành chính hãng
2.300.000 ₫ 2.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i3-12100 (12M Cache, up to 4.30 GHz) 4 cores 8 threads

Bảo hành chính hãng
2.990.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-12400F (18M Cache, up to 4.40 GHz) 6 cores 12 threads

Bảo hành chính hãng
3.490.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-12400 (18M Cache, up to 4.40 GHz) 6 cores 12 threads

Bảo hành chính hãng
4.350.000 ₫ 5.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt