Intel 13th

CPU Intel Core i5-13400F 2.5Ghz (up to 4.6Ghz 20MB Cache) 10 cores 16 thread (6P+4E)

Bảo hành 36 tháng
5.350.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-13400 2.5Ghz (up to 4.6Ghz 20MB Cache) 10 cores 16 thread (6P+4E)

Bảo hành 36 tháng
6.090.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-13500 2.5Ghz (up to 4.8Ghz 24MB Cache) 14 cores 20 thread (6P+8E)

Bảo hành 36 tháng
6.390.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i5-13600K 2.6Ghz (up to 5.1Ghz 24MB Cache) 14 cores 20 thread (6P+ 8E)

Bảo hành chính hãng
8.290.000 ₫ 8.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i7-13700F 2.1Ghz (up to 5.2Ghz 30MB Cache) 16 cores 24 thread (8P+8E)

Bảo hành 36 tháng
9.650.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i7-13700 2.1Ghz (up to 5.2Ghz 30MB Cache) 16 cores 24 thread (8P+8E)

Bảo hành 36 tháng
10.350.000 ₫ 10.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i7-13700K 2.5Ghz (up to 5.4Ghz 30MB Cache) 16 cores 24 thread ( 8P + 8E)

Bảo hành chính hãng
11.090.000 ₫ 11.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

CPU Intel Core i9-13900K 3.0Ghz (up to 5.8Ghz 36MB Cache) 24 cores 32 thread ( 8P + 16E)

Bảo hành chính hãng
15.290.000 ₫ 16.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt