Nguồn Asus

Nguồn Asus ROG Strix 850G 850W 80Plus Gold Fully-Modular

Bảo hành 36 tháng
4.190.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Asus ROG Strix 850G White 850W 80Plus Gold Fully-Modular

Bảo hành 36 tháng
4.990.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Asus ROG THOR 1000P2 1000W 80Plus Platinum Fully-Modular

Bảo hành 36 tháng
8.290.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Asus ROG THOR 1200P2 1200W 80Plus Platinum Fully-Modular

Bảo hành 36 tháng
8.990.000 ₫ 10.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt