Nguồn Corsair

Nguồn Corsair CV650 650W 80Plus Bronze (CP-9020236-NA)

Bảo hành 36 tháng
1.390.000 ₫ 1.790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair CV750 750W 80Plus Bronze (CP-9020237-NA)

Bảo hành 36 tháng
1.590.000 ₫ 2.190.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM750e 750W Black 80Plus Gold PCIe 5.0 Full Modular (CP-9020248-NA)

Bảo hành 36 tháng
2.790.000 ₫ 2.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM850e 850W Black 80Plus Gold PCIe 5.0 Full Modular (CP-9020263-NA)

Bảo hành 36 tháng
2.990.000 ₫ 3.090.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM850x Shift 850W 80Plus Gold Full Modular (CP-9020252-NA)

Bảo hành 36 tháng
3.490.000 ₫ 3.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM1000e 1000W Black 80Plus Gold Full Modular (CP-9020250-NA)

Bảo hành 36 tháng
4.290.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM1000x Shift 1000W 80Plus Gold Full Modular (CP-9020253-NA)

Bảo hành 36 tháng
4.790.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Corsair RM1200x Shift 1200W 80Plus Gold Full Modular (CP-9020254-NA)

Bảo hành 36 tháng
5.690.000 ₫ 5.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt