Nguồn Deepcool

Nguồn Deepcool PF450 450W 80 Plus White

Bảo hành chính hãng
650.000 ₫ 790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Deepcool PF550 550W 80 Plus White

Bảo hành chính hãng
750.000 ₫ 890.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Deepcool PK650D 650W 80 Plus Bronze

Bảo hành chính hãng
1.090.000 ₫ 1.790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Deepcool PK750D 750W 80 Plus Bronze

Bảo hành chính hãng
1.390.000 ₫ 1.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Nguồn Deepcool PX850G 850W 80 Plus Gold PCIe 5.0

Bảo hành chính hãng
2.890.000 ₫ 3.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt