Quạt Case

Fan MSI 120mm Fixed RGB OE3-7G20001-809

Bảo hành 12 tháng
100.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek STARZ S20A ĐEN (BLACK ARGB x3)

Bảo hành 12 tháng
450.000 ₫ 490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek STARZ S20A Artic (White ARGB x3)

Bảo hành 12 tháng
450.000 ₫ 490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek STARZ Pro M20A Đen (Black ARGB x3)

Bảo hành 12 tháng
550.000 ₫ 590.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Xigmatek STARZ Pro M20A Artic (White ARGB x3)

Bảo hành 12 tháng
550.000 ₫ 590.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Deepcool FC120 3-in1 aRGB

Bảo hành 12 tháng
790.000 ₫ 1.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Deepcool FC120 3-in1 aRGB White

Bảo hành 12 tháng
850.000 ₫ 1.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 FAN Cooler Master SickleFlow 120 ARGB 3in1

Bảo hành 12 tháng
890.000 ₫ 990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Bộ 3 Fan Cooler Master MF120 HALO 3in1

Bảo hành 12 tháng
990.000 ₫ 1.290.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt