Ram Kingston

RAM PC Kingston Fury Beast 8GB DDR4 3200 Mhz (KF432C16BB/8)

Bảo hành chính hãng
470.000 ₫ 790.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

RAM PC Kingston Fury Beast 16GB DDR4 3200 Mhz (KF432C16BB/16)

Bảo hành chính hãng
850.000 ₫ 1.390.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR4 16GB Bus 3200Mhz (2x8GB) – KF432C16BBAK2/16

Bảo hành chính hãng
1.190.000 ₫ 1.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram Kingston Fury Beast RGB White 16GB DDR4 3200Mhz (2x 8GB) (KF432C16BWAK2/16)

Bảo hành chính hãng
1.290.000 ₫ 2.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR4 16GB Bus 3600Mhz (2x8GB) – KF436C18BBAK2/16

Bảo hành chính hãng
1.390.000 ₫ 1.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR4 32GB Bus 3200Mhz (2x16GB) – KF432C16BB1AK2/32

Bảo hành chính hãng
1.990.000 ₫ 3.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR5 16GB Bus 5600Mhz (2x8GB) – KF556C40BBAK2-16

Bảo hành chính hãng
2.190.000 ₫ 3.390.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR4 32GB Bus 3600Mhz (2x16GB) – KF436C18BBAK2/32

Bảo hành chính hãng
2.390.000 ₫ 3.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Ram PC Kingston Fury RGB DDR5 32GB Bus 5600Mhz (2x16GB) – KF556C40BBAK2-32

Bảo hành chính hãng
3.050.000 ₫ 6.000.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt