Tản nhiệt Corsair

Tản nhiệt nước Corsair H100 RGB (CW-9060053-NA)

Bảo hành 12 tháng
2.290.000 ₫ 2.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H150 RGB (CW-9060054-WW)

Bảo hành 12 tháng
2.990.000 ₫ 3.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H100i Elite Capellix RGB (CW-9060046-WW)

Bảo hành 12 tháng
3.490.000 ₫ 3.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H100i Elite Capellix RGB White (CW-9060050-WW)

Bảo hành 12 tháng
3.990.000 ₫ 4.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H150i Elite Capellix RGB (CW-9060048-WW)

Bảo hành 12 tháng
4.690.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt

Tản Nhiệt Nước Corsair H150i Elite Capellix RGB White (CW-9060051-WW)

Bảo hành 12 tháng
4.990.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt