VGA Gigabyte

VGA Gigabyte Radeon RX 6500XT Eagle 4GB GDDR6 (GV-R65XTEAGLE-4GD)

Bảo hành 36 tháng
3.290.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RX 6500XT
4GB GDDR6
64 Bit
1024 STREAM
2815 MHz
400W

VGA Gigabyte GTX 1650 Windforce 4GB DDR6 (GV-N1656WF2-4GD)

Bảo hành 36 tháng
3.790.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
GTX 1650
4GB GDDR6
192 Bit
896 CUDA
1590 MHz
300W

VGA Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle 8GB GDDR6 (GV-R66EAGLE-8GD)

Bảo hành 36 tháng
4.890.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RX 6600
8GB GDDR6
128 Bit
1792 STREAM
2491 MHz
500W

VGA Gigabyte GTX 1660 Super 6GB (GV-N166SD6-6GD)

Bảo hành 36 tháng
4.990.000 ₫ 8.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
GTX 1660 Super
6GB GDDR6
192 Bit
1408 CUDA
1785 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 3050 Windforce 8G (GV-N3050WF2-8GD)

Bảo hành 36 tháng
6.090.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 3050
8GB GDDR6
128 Bit
2560 CUDA
1777 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC 8G (GV-N3050EAGLE OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
6.290.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 3050
8GB GDDR6
128 Bit
2560 CUDA
1792 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 8G (GV-N3060GAMING OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
6.790.000 ₫ 8.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 3060
8GB GDDR6
128 Bit
3584 CUDA
1807 MHz
550 W

VGA Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G (GV-N3060GAMING OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
7.890.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 3060
12GB GDDR6
192 Bit
3584 CUDA
1837 MHz
650 W

VGA Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision OC 12G (GV-N3060VISION OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
7.990.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 3060
12GB GDDR6
192 Bit
3584 CUDA
1837 MHz
650W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC 8GB (GV-N4060EAGLE OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
8.490.000 ₫ 10.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2505 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce OC 8GB (GV-N4060WF2OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
8.590.000 ₫ 9.990.000 ₫
Cơ hội trúng Laptop Gigabyte
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2475 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Gaming OC 8GB (GV-N4060GAMING OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
9.690.000 ₫ 11.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2550 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Aero OC 8GB (GV-N4060AERO OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
9.790.000 ₫ 11.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2550 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8GB (GV-N406TEAGLE OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
11.390.000 ₫ 12.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
8GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
2550 MHz
500W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8GB (GV-N406TGAMING OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
11.990.000 ₫ 13.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
8GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
2580 MHz
500W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Aero OC 8GB (GV-N406TAERO OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
12.290.000 ₫ 13.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
8GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
2580 MHz
500W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Aorus Elite 8GB (GV-N406TAORUS E-8GD)

Bảo hành 36 tháng
12.790.000 ₫ 14.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
12GB GDDR6X
128 Bit
4352 CUDA
2655 Mhz
500W

VGA Gigabyte Radeon RX 7700 XT GAMING OC 12G (GV-R77XTGAMING OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
13.990.000 ₫ 15.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RX 7700XT
12GB GDDR6
192 Bit
3456 STREAM
2599 MHz
700W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 16GB (GV-N406TGAMING OC-16GD)

Bảo hành 36 tháng
14.090.000 ₫ 15.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
16GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
2595 MHz
500W

VGA Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G (GV-R78XTGAMING OC-16GD)

Bảo hành 36 tháng
15.490.000 ₫ 17.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RX 7800XT
16GB GDDR6
256 Bit
3840 STREAM
2565 MHz
700W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce OC 12GB (GV-N4070WF3OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
16.090.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2490 Mhz
650W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Eagle OC 12GB (GV-N4070EAGLE OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
17.450.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2505 MHz
650W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12GB (GV-N4070GAMING OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
18.090.000 ₫ 22.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2565 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Aero OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
18.350.000 ₫ 23.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2565 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Aorus Master 12GB (GV-N4070AORUS M-12GD)

Bảo hành 36 tháng
19.290.000 ₫ 24.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2595 Mhz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Eagle OC 12GB (GV-N407TEAGLE OC-12G)

Bảo hành 36 tháng
23.590.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
192 Bit
7680 CUDA
2625 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12GB (GV-N407TGAMING OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
25.090.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
192 Bit
7680 CUDA
2640 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC 12GB (GV-N407TAERO OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
26.590.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
192 Bit
7680 CUDA
2640 MHz
750W