VGA Gigabyte RTX 4000

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce OC 8GB (GV-N4060WF2OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
8.490.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2475 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC 8GB (GV-N4060EAGLE OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
8.990.000 ₫ 10.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2505 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Gaming OC 8GB (GV-N4060GAMING OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
9.590.000 ₫ 11.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2550 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Aero OC 8GB (GV-N4060AERO OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
9.890.000 ₫ 11.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2550 MHz
450W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8GB (GV-N406TEAGLE OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
11.290.000 ₫ 12.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
8GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
2550 MHz
500W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8GB (GV-N406TGAMING OC-8GD)

Bảo hành 36 tháng
11.890.000 ₫ 13.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
8GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
2580 MHz
500W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce OC 12GB (GV-N4070WF3OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
16.390.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2490 Mhz
650W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Eagle OC 12GB (GV-N4070EAGLE OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
17.350.000 ₫ 21.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2505 MHz
650W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12GB (GV-N4070GAMING OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
17.950.000 ₫ 22.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2565 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Aero OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
18.250.000 ₫ 23.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2565 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Aorus Master 12GB (GV-N4070AORUS M-12GD)

Bảo hành 36 tháng
19.190.000 ₫ 24.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5888 CUDA
2595 Mhz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Eagle OC 12GB (GV-N407TEAGLE OC-12G)

Bảo hành 36 tháng
23.490.000 ₫ 26.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
192 Bit
7680 CUDA
2625 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12GB (GV-N407TGAMING OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
25.390.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
192 Bit
7680 CUDA
2640 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aero OC 12GB (GV-N407TAERO OC-12GD)

Bảo hành 36 tháng
26.490.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
192 Bit
7680 CUDA
2640 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aorus Elite 12GB (GV-N407TAORUS E-12GD)

Bảo hành 36 tháng
27.090.000 ₫ 31.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
192 Bit
7680 CUDA
2655 MHz
750W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle OC 16GB (GV-N4080EAGLE OC-16GD)

Bảo hành 36 tháng
35.490.000 ₫ 43.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4080
16GB GDDR6X
256 Bit
9728 CUDA
2520 MHz
850W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC 16GB (GV-N4080GAMING OC-16GD)

Bảo hành 36 tháng
36.490.000 ₫ 44.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4080
16GB GDDR6X
256 Bit
9728 CUDA
2535 MHz
850W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4080 Aero OC 16GB (GV-N4080AERO OC-16GD)

Bảo hành 36 tháng
36.490.000 ₫ 45.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4080
16GB GDDR6X
256 Bit
9728 CUDA
2520 MHz
850W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24GB (GV-N4090GAMING OC-24GD)

Bảo hành 36 tháng
48.390.000 ₫ 52.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4090
16GB GDDR6X
384 Bit
16384 CUDA
2535 MHz
1000W

VGA Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Master 24GB (GV-N4090AORUS M-24GD)

Bảo hành 36 tháng
50.990.000 ₫ 55.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4090
16GB GDDR6X
384 Bit
16384 CUDA
2550 MHz
1000W