VGA MSI

VGA MSI GeForce GTX 1650 4GB D6 VENTUS XS OCV1

Bảo hành 36 tháng
3.690.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
GTX 1650
4GB GDDR6
128 Bit
896 CUDA
1620 Mhz
300W

VGA MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS OC 8G

Bảo hành 36 tháng
5.390.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 3050
8GB GDDR6
128 Bit
2560 CUDA
1807 MHz
500W

VGA MSI Radeon RX 6650 XT MECH 2X 8G OC

Bảo hành 36 tháng
5.790.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RX 6650 XT
8GB GDDR6
128 Bit
2048 STREAM
2669 Mhz
500W

VGA MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC

Bảo hành 36 tháng
7.190.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 3060
12GB GDDR6
192Bit
3584 CUDA
1807 MHz
550W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X White OC 8G

Bảo hành 36 tháng
8.390.000 ₫ 10.290.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2505 Mhz
550W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Gaming X 8G

Bảo hành 36 tháng
8.790.000 ₫ 10.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2610 Mhz
550W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC 8G

Bảo hành 36 tháng
8.890.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2505 Mhz
550W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Gaming X NV Edition 8G

Bảo hành 36 tháng
9.890.000 ₫ 10.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2610 Mhz
550W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Gaming X MLG 8G

Bảo hành 36 tháng
9.990.000 ₫ 10.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060
8GB GDDR6
128 Bit
3072 CUDA
2610 Mhz
550W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black OC 8G

Bảo hành 36 tháng
10.390.000 ₫ 11.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
8GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
Mhz
650W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X OC 8G

Bảo hành 36 tháng
10.890.000 ₫ 12.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
8GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
Mhz
650W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X 8G

Bảo hành 36 tháng
12.490.000 ₫ 12.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
8GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
Mhz
650W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G

Bảo hành 36 tháng
13.290.000 ₫ 13.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
8GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
Mhz
650W

VGA MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim White 16G

Bảo hành 36 tháng
13.990.000 ₫ 15.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4060 Ti
16GB GDDR6
128 Bit
4352 CUDA
2685 Mhz
550W

VGA MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X OC 12G

Bảo hành 36 tháng
15.390.000 ₫ 20.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5880 CUDA
2520 Mhz
650W

VGA MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC 12G

Bảo hành 36 tháng
16.890.000 ₫ 20.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5880 CUDA
2520 Mhz
650W

VGA MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Slim White 12G

Bảo hành 36 tháng
17.490.000 ₫ 22.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5880 CUDA
2625 Mhz
650W

VGA MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Slim 12G

Bảo hành 36 tháng
18.190.000 ₫ 22.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070
12GB GDDR6X
192 Bit
5880 CUDA
2625 Mhz
650W

VGA MSI GeForce RTX 4070Ti Ventus 3X OCV1 12G

Bảo hành 36 tháng
21.990.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
192 Bit
7680 CUDA
2655 Mhz
700W

VGA MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White 12G

Bảo hành 36 tháng
24.490.000 ₫ 29.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4070 Ti
12GB GDDR6X
192 Bit
7680 CUDA
2760 Mhz
700W

VGA MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio 16G

Bảo hành 36 tháng
34.890.000 ₫ 39.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4080
16GB GDDR6X
192Bit
9728 CUDA
2610 MHz
850W

VGA MSI GeForce RTX 4080 Suprim X 16G

Bảo hành 36 tháng
38.490.000 ₫ 42.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4080
16GB GDDR6X
256 Bit
9728 CUDA
2640 MHz
850W

VGA MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X OC 24G

Bảo hành 36 tháng
45.990.000 ₫ 48.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4090
24GB GDDR6X
384 Bit
16384 CUDA
2565 Mhz
850W

VGA MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G

Bảo hành 36 tháng
53.990.000 ₫ 56.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4090
24GB GDDR6X
384 Bit
16384 CUDA
2610 MHz
1000W

VGA MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G

Bảo hành 36 tháng
55.990.000 ₫ 59.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
RTX 4090
24GB GDDR6X
384 Bit
16384 CUDA
2640 MHz
1000W