Màn hình

Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz)

Bảo hành 24 tháng
2.590.000 ₫ 3.999.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 24 inch
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) FHD 1920 * 1080
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) IPS
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 75 Hz
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 5 ms
Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (24″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 72% NTSC 1976

Màn hình Samsung LS22C310EAEXXV (22″/ IPS/ FullHD/ 75Hz)

Bảo hành 24 tháng
2.590.000 ₫ 3.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung LS22C310EAEXXV (22″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 24 inch
Màn hình Samsung LS22C310EAEXXV (22″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) FHD 1920 * 1080
Màn hình Samsung LS22C310EAEXXV (22″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) IPS
Màn hình Samsung LS22C310EAEXXV (22″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 75 Hz
Màn hình Samsung LS22C310EAEXXV (22″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 5 ms
Màn hình Samsung LS22C310EAEXXV (22″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 72% NTSC 1976

Màn hình MSI Pro MP251 (24.5″/ IPS/ FullHD/ 100Hz/ 4ms/ 99% sRGB)

Bảo hành 24 tháng
2.590.000 ₫ 2.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình MSI Pro MP251 (24.5″/ IPS/ FullHD/ 100Hz/ 4ms/ 99% sRGB) 24.5 inch
Màn hình MSI Pro MP251 (24.5″/ IPS/ FullHD/ 100Hz/ 4ms/ 99% sRGB) FHD 1920 * 1080
Màn hình MSI Pro MP251 (24.5″/ IPS/ FullHD/ 100Hz/ 4ms/ 99% sRGB) IPS
Màn hình MSI Pro MP251 (24.5″/ IPS/ FullHD/ 100Hz/ 4ms/ 99% sRGB) 100 Hz
Màn hình MSI Pro MP251 (24.5″/ IPS/ FullHD/ 100Hz/ 4ms/ 99% sRGB) 1ms MPRT
Màn hình MSI Pro MP251 (24.5″/ IPS/ FullHD/ 100Hz/ 4ms/ 99% sRGB) 99% sRGB

Màn hình Gaming MSI G2412 (24″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
3.290.000 ₫ 3.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Gaming MSI G2412 (24″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) 24 inch
Màn hình Gaming MSI G2412 (24″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) FHD 1920 * 1080
Màn hình Gaming MSI G2412 (24″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) IPS
Màn hình Gaming MSI G2412 (24″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) 170Hz OC
Màn hình Gaming MSI G2412 (24″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) 1ms MPRT
Màn hình Gaming MSI G2412 (24″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) 100% sRGB

Màn hình Philips 24M1N3200ZA/74 (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 1ms MPRT)

Bảo hành 36 tháng
3.350.000 ₫ 3.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Philips 24M1N3200ZA/74 (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 1ms MPRT) 24 inch
Màn hình Philips 24M1N3200ZA/74 (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 1ms MPRT) FHD 1920*1080
Màn hình Philips 24M1N3200ZA/74 (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 1ms MPRT) IPS
Màn hình Philips 24M1N3200ZA/74 (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 1ms MPRT) 165Hz
Màn hình Philips 24M1N3200ZA/74 (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 1ms MPRT) 1ms MPRT
Màn hình Philips 24M1N3200ZA/74 (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 1ms MPRT) 123% sRGB

Màn Hình ASUS TUF Gaming VG247Q1A (24″/ Full HD/ VA/ 1ms MPRT/ 165Hz)

Bảo hành 36 tháng
3.400.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG247Q1A (24″/ Full HD/ VA/ 1ms MPRT/ 165Hz) 24 inch
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG247Q1A (24″/ Full HD/ VA/ 1ms MPRT/ 165Hz) FHD 1920 * 1080
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG247Q1A (24″/ Full HD/ VA/ 1ms MPRT/ 165Hz) VA
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG247Q1A (24″/ Full HD/ VA/ 1ms MPRT/ 165Hz) 165 Hz
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG247Q1A (24″/ Full HD/ VA/ 1ms MPRT/ 165Hz) 1ms MPRT
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG247Q1A (24″/ Full HD/ VA/ 1ms MPRT/ 165Hz) 16.7 triệu màu

Màn Hình ASUS TUF Gaming VG249Q1A (24″/ Full HD/ IPS/ 1ms MPRT/ 165Hz)

Bảo hành 36 tháng
3.450.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG249Q1A (24″/ Full HD/ IPS/ 1ms MPRT/ 165Hz) 24 inch
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG249Q1A (24″/ Full HD/ IPS/ 1ms MPRT/ 165Hz) FHD 1920 * 1080
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG249Q1A (24″/ Full HD/ IPS/ 1ms MPRT/ 165Hz) IPS
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG249Q1A (24″/ Full HD/ IPS/ 1ms MPRT/ 165Hz) 165 Hz
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG249Q1A (24″/ Full HD/ IPS/ 1ms MPRT/ 165Hz) 1ms MPRT
Màn Hình ASUS TUF Gaming VG249Q1A (24″/ Full HD/ IPS/ 1ms MPRT/ 165Hz) 16.7 triệu màu

Màn hình Gaming Acer Nitro VG240Y-S (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
3.490.000 ₫ 5.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Gaming Acer Nitro VG240Y-S (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 24 inch
Màn hình Gaming Acer Nitro VG240Y-S (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) FHD 1920*1080
Màn hình Gaming Acer Nitro VG240Y-S (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) IPS
Màn hình Gaming Acer Nitro VG240Y-S (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 165 Hz
Màn hình Gaming Acer Nitro VG240Y-S (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 0.5ms GTG
Màn hình Gaming Acer Nitro VG240Y-S (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 99% sRGB

Màn hình Gigabyte G24F 2 (24″/ IPS/ Full HD/ 180Hz OC/ 1ms MPRT)

Bảo hành 36 tháng
3.490.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Gigabyte G24F 2 (24″/ IPS/ Full HD/ 180Hz OC/ 1ms MPRT) 24 inch
Màn hình Gigabyte G24F 2 (24″/ IPS/ Full HD/ 180Hz OC/ 1ms MPRT) FHD 1920 * 1080
Màn hình Gigabyte G24F 2 (24″/ IPS/ Full HD/ 180Hz OC/ 1ms MPRT) IPS
Màn hình Gigabyte G24F 2 (24″/ IPS/ Full HD/ 180Hz OC/ 1ms MPRT) 180 Hz (OC)
Màn hình Gigabyte G24F 2 (24″/ IPS/ Full HD/ 180Hz OC/ 1ms MPRT) 1ms MPRT
Màn hình Gigabyte G24F 2 (24″/ IPS/ Full HD/ 180Hz OC/ 1ms MPRT) 95% DCI-P3

Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz)

Bảo hành 24 tháng
3.490.000 ₫ 5.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 27 inch
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) FHD 1920 * 1080
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) IPS
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 75 Hz
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 5 ms
Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 72% NTSC 1976

Màn hình Gaming Acer Nitro KG241Y-P (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
3.590.000 ₫ 5.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Gaming Acer Nitro KG241Y-P (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 24 inch
Màn hình Gaming Acer Nitro KG241Y-P (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) FHD 1920*1080
Màn hình Gaming Acer Nitro KG241Y-P (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) IPS
Màn hình Gaming Acer Nitro KG241Y-P (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 165 Hz
Màn hình Gaming Acer Nitro KG241Y-P (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 0.5ms GTG
Màn hình Gaming Acer Nitro KG241Y-P (24″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 99% sRGB

Màn hình Asus TUF Gaming VG249Q3A (24″/ FHD/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz)

Bảo hành 36 tháng
3.790.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Asus TUF Gaming VG249Q3A (24″/ FHD/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) 24 inch
Màn hình Asus TUF Gaming VG249Q3A (24″/ FHD/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) FHD 1920 * 1080
Màn hình Asus TUF Gaming VG249Q3A (24″/ FHD/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) IPS
Màn hình Asus TUF Gaming VG249Q3A (24″/ FHD/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) 180 Hz (OC)
Màn hình Asus TUF Gaming VG249Q3A (24″/ FHD/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) 1ms GTG
Màn hình Asus TUF Gaming VG249Q3A (24″/ FHD/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) 99% sRGB

Màn hình Samsung LF27T350FHEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz)

Bảo hành 24 tháng
3.990.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung LF27T350FHEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 27 inch
Màn hình Samsung LF27T350FHEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) FHD 1920 * 1080
Màn hình Samsung LF27T350FHEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) IPS
Màn hình Samsung LF27T350FHEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 75 Hz
Màn hình Samsung LF27T350FHEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 5 ms
Màn hình Samsung LF27T350FHEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 75Hz) 72% NTSC 1976

Màn hình Gaming MSI G2712 (27″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
4.290.000 ₫ 5.350.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Gaming MSI G2712 (27″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) 27 inch
Màn hình Gaming MSI G2712 (27″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) FHD 1920 * 1080
Màn hình Gaming MSI G2712 (27″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) IPS
Màn hình Gaming MSI G2712 (27″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) 170Hz OC
Màn hình Gaming MSI G2712 (27″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) 1ms MPRT
Màn hình Gaming MSI G2712 (27″/ IPS/ FullHD/ 170Hz/ 1ms MPRT/ 100% sRGB) 100% sRGB

Màn hình Cong Acer Nitro ED270R S3 (27″ cong 1500R/ VA/ FullHD/ 180Hz/ 1ms VBR/ 99% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
4.390.000 ₫ 4.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Cong Acer Nitro ED270R S3 (27″ cong 1500R/ VA/ FullHD/ 180Hz/ 1ms VBR/ 99% sRGB) 27 inch
Màn hình Cong Acer Nitro ED270R S3 (27″ cong 1500R/ VA/ FullHD/ 180Hz/ 1ms VBR/ 99% sRGB) FHD 1920*1080
Màn hình Cong Acer Nitro ED270R S3 (27″ cong 1500R/ VA/ FullHD/ 180Hz/ 1ms VBR/ 99% sRGB) VA Cong
Màn hình Cong Acer Nitro ED270R S3 (27″ cong 1500R/ VA/ FullHD/ 180Hz/ 1ms VBR/ 99% sRGB) 180 Hz
Màn hình Cong Acer Nitro ED270R S3 (27″ cong 1500R/ VA/ FullHD/ 180Hz/ 1ms VBR/ 99% sRGB) 1 ms VBA
Màn hình Cong Acer Nitro ED270R S3 (27″ cong 1500R/ VA/ FullHD/ 180Hz/ 1ms VBR/ 99% sRGB) 99% sRGB

Màn hình Gaming Acer Nitro VG270S (27″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
4.490.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Gaming Acer Nitro VG270S (27″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 27 inch
Màn hình Gaming Acer Nitro VG270S (27″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) FHD 1920*1080
Màn hình Gaming Acer Nitro VG270S (27″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) IPS
Màn hình Gaming Acer Nitro VG270S (27″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 165 Hz
Màn hình Gaming Acer Nitro VG270S (27″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 0.5ms GTG
Màn hình Gaming Acer Nitro VG270S (27″/ IPS/ FullHD/ 165Hz/ 0.5ms/ 99% sRGB) 99% sRGB

Màn hình cong MSI G27C4X (27″/ VA cong/ FullHD/ 250Hz/ 1ms MPRT/ 113% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
4.550.000 ₫ 5.950.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình cong MSI G27C4X (27″/ VA cong/ FullHD/ 250Hz/ 1ms MPRT/ 113% sRGB) 27 inch
Màn hình cong MSI G27C4X (27″/ VA cong/ FullHD/ 250Hz/ 1ms MPRT/ 113% sRGB) FHD 1920 * 1080
Màn hình cong MSI G27C4X (27″/ VA cong/ FullHD/ 250Hz/ 1ms MPRT/ 113% sRGB) VA Cong 1500R
Màn hình cong MSI G27C4X (27″/ VA cong/ FullHD/ 250Hz/ 1ms MPRT/ 113% sRGB) 250Hz OC
Màn hình cong MSI G27C4X (27″/ VA cong/ FullHD/ 250Hz/ 1ms MPRT/ 113% sRGB) 1ms MPRT
Màn hình cong MSI G27C4X (27″/ VA cong/ FullHD/ 250Hz/ 1ms MPRT/ 113% sRGB) 113% sRGB

Màn Hình Dell P2422H (24″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
4.990.000 ₫ 5.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn Hình Dell P2422H (24″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) 24 inch
Màn Hình Dell P2422H (24″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) FHD 1920 * 1080
Màn Hình Dell P2422H (24″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) IPS
Màn Hình Dell P2422H (24″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) 60 Hz
Màn Hình Dell P2422H (24″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) 5ms
Màn Hình Dell P2422H (24″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) 99% sRGB

Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz)

Bảo hành 36 tháng
5.790.000 ₫ 6.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 24 inch
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) FHD 1920 * 1080
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) IPS
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 75 Hz
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 5ms GTG
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 100% sRGB

Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C)

Bảo hành 36 tháng
5.990.000 ₫ 7.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 24 inch
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) FHD 1920 * 1080
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) IPS
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 75 Hz
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 5ms GTG
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 100% sRGB

Màn hình Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV (25″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB)

Bảo hành 24 tháng
5.990.000 ₫ 9.190.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV (25″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) 25 inch
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV (25″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) FHD 1920 * 1080
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV (25″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) IPS
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV (25″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) 240 Hz
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV (25″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) 1ms GTG
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV (25″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) 99% sRGB

Màn hình Dell Ultrasharp U2422H (24”/ IPS/ FullHD/ 60Hz/5ms/ USB-C)

Bảo hành 36 tháng
6.190.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Dell Ultrasharp U2422H (24”/ IPS/ FullHD/ 60Hz/5ms/ USB-C) 24 inch
Màn hình Dell Ultrasharp U2422H (24”/ IPS/ FullHD/ 60Hz/5ms/ USB-C) FHD 1920 * 1080
Màn hình Dell Ultrasharp U2422H (24”/ IPS/ FullHD/ 60Hz/5ms/ USB-C) IPS
Màn hình Dell Ultrasharp U2422H (24”/ IPS/ FullHD/ 60Hz/5ms/ USB-C) 60 Hz
Màn hình Dell Ultrasharp U2422H (24”/ IPS/ FullHD/ 60Hz/5ms/ USB-C) 5ms
Màn hình Dell Ultrasharp U2422H (24”/ IPS/ FullHD/ 60Hz/5ms/ USB-C) 100% sRGB

Màn Hình Dell P2722H (27″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
6.390.000 ₫ 6.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn Hình Dell P2722H (27″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB)
Màn Hình Dell P2722H (27″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) FHD 1920 * 1080
Màn Hình Dell P2722H (27″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) IPS
Màn Hình Dell P2722H (27″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) 60 Hz
Màn Hình Dell P2722H (27″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) 5ms
Màn Hình Dell P2722H (27″/ IPS/ Full HD/ 60Hz/ 5ms/ 99% sRGB) 99% sRGB

Màn hình Samsung Odyssey G4 LS27BG400EEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB)

Bảo hành 24 tháng
6.490.000 ₫ 9.490.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS27BG400EEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) 27 inch
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS27BG400EEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) FHD 1920 * 1080
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS27BG400EEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) IPS
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS27BG400EEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) 240 Hz
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS27BG400EEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) 1ms GTG
Màn hình Samsung Odyssey G4 LS27BG400EEXXV (27″/ IPS/ FullHD/ 240Hz/ 1ms GTG/ 99% sRGB) 99% sRGB

Màn hình Gaming MSI G272QPF (27″/Rapid IPS/ QHD 2K/ 170Hz/ 1ms GTG/ 120% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
6.490.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Gaming MSI G272QPF (27″/Rapid IPS/ QHD 2K/ 170Hz/ 1ms GTG/ 120% sRGB) 27 inch
Màn hình Gaming MSI G272QPF (27″/Rapid IPS/ QHD 2K/ 170Hz/ 1ms GTG/ 120% sRGB) WQHD 2560 * 1440
Màn hình Gaming MSI G272QPF (27″/Rapid IPS/ QHD 2K/ 170Hz/ 1ms GTG/ 120% sRGB) Rapid IPS
Màn hình Gaming MSI G272QPF (27″/Rapid IPS/ QHD 2K/ 170Hz/ 1ms GTG/ 120% sRGB) 170Hz OC
Màn hình Gaming MSI G272QPF (27″/Rapid IPS/ QHD 2K/ 170Hz/ 1ms GTG/ 120% sRGB) 1ms GTG
Màn hình Gaming MSI G272QPF (27″/Rapid IPS/ QHD 2K/ 170Hz/ 1ms GTG/ 120% sRGB) 100% sRGB

Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT)

Bảo hành 24 tháng
6.990.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) 27 inch
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) QHD 2560 * 1440
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) VA
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) 144 Hz
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) 1ms MPRT
Màn hình Samsung Odyssey G5 LC27G55TQWEXXV (27″/ VA Cong 1000R/ QHD 2k/ 144Hz/ 1ms MPRT) 72% NTSC 1976

Màn hình Gigabyte M27Q-EK (27″ / IPS/ QHD 2K/ 170Hz OC/ 1ms MPRT)

Bảo hành 36 tháng
6.990.000 ₫ 9.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Gigabyte M27Q-EK (27″ / IPS/ QHD 2K/ 170Hz OC/ 1ms MPRT) 27 inch
Màn hình Gigabyte M27Q-EK (27″ / IPS/ QHD 2K/ 170Hz OC/ 1ms MPRT) QHD 2560* 1440
Màn hình Gigabyte M27Q-EK (27″ / IPS/ QHD 2K/ 170Hz OC/ 1ms MPRT) SS IPS
Màn hình Gigabyte M27Q-EK (27″ / IPS/ QHD 2K/ 170Hz OC/ 1ms MPRT) 165Hz(OC 170Hz)
Màn hình Gigabyte M27Q-EK (27″ / IPS/ QHD 2K/ 170Hz OC/ 1ms MPRT) 1ms MPRT
Màn hình Gigabyte M27Q-EK (27″ / IPS/ QHD 2K/ 170Hz OC/ 1ms MPRT) 95% DCI-P3

Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ3A (27″/ QHD 2K/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz)

Bảo hành 36 tháng
7.190.000 ₫ 7.990.000 ₫
Xgear Khuyến Mãi Đặc Biệt
Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ3A (27″/ QHD 2K/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) 27 inch
Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ3A (27″/ QHD 2K/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) QHD 2560 * 1440
Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ3A (27″/ QHD 2K/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) IPS
Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ3A (27″/ QHD 2K/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) 180 Hz (OC)
Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ3A (27″/ QHD 2K/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) 1ms GTG
Màn hình Asus TUF Gaming VG27AQ3A (27″/ QHD 2K/ IPS/ 1ms GTG/ 180Hz) 130% sRGB