Màn hình đồ họa

Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz)

Bảo hành 36 tháng
5.090.000 ₫ 6.490.000 ₫
Giá sốc Black Friday
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 24 inch
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) FHD 1920 * 1080
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) IPS
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 75 Hz
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 5ms GTG
Màn Hình đồ họa ASUS ProArt PA248QV (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 100% sRGB

Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV-P (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C)

Bảo hành 36 tháng
5.650.000 ₫ 7.490.000 ₫
Tặng Adobe Creative Cloud
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV-P (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 24 inch
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV-P (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) FHD 1920 * 1080
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV-P (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) IPS
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV-P (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 75 Hz
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV-P (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 5ms GTG
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA247CV-P (24″/ Full HD/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 100% sRGB

Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278QV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz)

Bảo hành 36 tháng
7.890.000 ₫ 9.550.000 ₫
Tặng Adobe Creative Cloud
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278QV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 27 inch
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278QV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz) QHD 2560 * 1440
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278QV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz) IPS
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278QV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 75 Hz
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278QV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 5ms GTG
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278QV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz) 100% sRGB

Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278CV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C)

Bảo hành 36 tháng
8.750.000 ₫ 10.490.000 ₫
Tặng Adobe Creative Cloud
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278CV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 24 inch
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278CV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) FHD 1920 * 1080
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278CV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) IPS
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278CV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 75 Hz
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278CV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 5ms GTG
Màn hình đồ họa ASUS ProArt PA278CV (27″/ QHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 100% sRGB

Màn hình đồ họa Asus ProArt PA279CV (27″/ UHD 4K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C)

Bảo hành 36 tháng
11.790.000 ₫ 13.990.000 ₫
Tặng Adobe Creative Cloud
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA279CV (27″/ UHD 4K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 27 inch
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA279CV (27″/ UHD 4K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) UHD 3840 * 2160
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA279CV (27″/ UHD 4K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) IPS
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA279CV (27″/ UHD 4K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 60 Hz
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA279CV (27″/ UHD 4K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 5ms GTG
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA279CV (27″/ UHD 4K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/ USB-C) 100% sRGB

Màn hình đồ họa Asus ProArt PA328QV (32″/ WQHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/100% sRGB)

Bảo hành 36 tháng
13.990.000 ₫ 14.990.000 ₫
Tặng Adobe Creative Cloud
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA328QV (32″/ WQHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/100% sRGB) 32 inch
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA328QV (32″/ WQHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/100% sRGB) QHD 2560 * 1440
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA328QV (32″/ WQHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/100% sRGB) IPS
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA328QV (32″/ WQHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/100% sRGB) 75 Hz
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA328QV (32″/ WQHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/100% sRGB) 5ms GTG
Màn hình đồ họa Asus ProArt PA328QV (32″/ WQHD 2K/ IPS/ 5ms/ 75Hz/100% sRGB) 100% sRGB